Az Érem, 1976 (32. évfolyam)

1976 / 1. szám

1 m 1976/1 XXXII. ÉVFOLYAM TARTALOM : A Szerkesztő Bizottság köszöntője 1 Dr. Káplár László: A Magyar Numizmatikai Társulat tagsági éime 1 Pohl Artur: Az eraviszkusz dénárok szerepe 4 Erdőhelyi Kálmán: A damnatio memoriae végrehajtása Commodus denariusain? 5 Vadász György: A poncolt magyar pénzek betűi 10 Rádóczy Gyula: Adatok Mária Terézia pénzveréséhez 1741-1768 között 12 Dr. Nagy Lóránd: A CHN.lll.66 a számú obulus csegely 17 Ambrus Béla: Az Osztrák-Magyar Bank bankjegyeinek bélyegzései (1918-1920) 18 Kunvári Lilla: A XVI. FIDEM BIENNALE Krakkóban 27 Gosztonyi József: Csúcs Ferenc érmeinek és plakettjeinek jegyzéke 28 Tálas Géza: Korai osztrák kitüntetések III. rész 33 Pataki Ferenc: Olaszországi Honvéd Emlékérem 38 Dr. Varannai Gyula: Pátzay Pál 80 éves 42 Dr. Gulyás Mihály—Koszorús Oszkár: Bárcák szerepe az orosházi baromfifeldolgozó telepen 43 Dr. Ákoshegyi Ferenc: Rákóczi Ferenc pénzeinek pontértékelése 48 Hirek, .könyv- és folyóiratszemle 48 Felelős kiadó: dr. BODY LÁSZLÓ, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének főtitkára Szerkeszti a szerkesztő bizottság: POHL ARTUR, RÁDÓCZY GYULA, VADÁSZ GYÖRGY (szerkesztő) és dr. VARANNAI GYULA (elnök). Műszaki szerkesztő: KO­CSIS JÓZSEF. KIADJA: A MAGYAR ÉREMGYÜJTÖK EGYESÜLETE. A SZERKESZTŐ­SÉG CÍME: 1011 BUDAPEST, BEM RAKPART 6. SZ. POSTACÍM: BUDAPEST 5, PF. 186. 76.5041 4 - Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Bolgár Imre vezérigazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents