Az Érem, 1979 (35. évfolyam)

1979 / 1. szám

Erdőhelyi, Kálmán: Explaining and translation of the shortenings on roman coins. 1 Pál, Imre: The dawn and development of the roman coinage until the downfall of the republic. 11 Dr. Nagy, Lóránt: The order of size by the silent denars from the house of Arpáds. 15 Rádóczy, Gyula: Who had coined the denar CNH. I. 360? 18 Pohl, Artúr: Coinage in the Scepus (1452) under the protectorate of Ulrich von Cilii. 21 Zombori, Lajos: New datas to the hungarian Convention-Twenties. 22 Dr. Sassi Nagy, Béla: The counterfeit of a XV kr. coin NB/PO of Leopold I. with unknown date. 24 B. Nánási, Éva: Survey of the emissions of austrian Papermoney. 26 Dr. Huszár, Lajos: The commemorativ medail of Károly Balia. 32 Dr. Varannai, Gyula: Foreign reviews of the FIDEM '77 Biennale in Buda­pest 34 Gosztonyi, József: Zsigmond Móricz in the hungarian art of medals 35 Sz. Lukács, János: The signum laudis. 40 XXXV. ÉVFOLYAM / TARTALOMJEGYZÉK Erdőhelyi Kálmán: A római pénzek rövidítéseinek feloldása és fordítása 1 Pál Imre: A római pénzverés hajnala és fejlődése a köztársaság bukásáig (I.) 11 Dr. Nagy Lóránt: Az Árpád-házi néma dénárok nagyságváltozatai 15 Rádóczy Gyula: Ki verette a CNH. I. 360. sz. dénárt? 18 Pohl Artúr: A Szepesség pénzverése 1452-ben Cilley Ulrik védnöksége alatt 21 Zombori Lajos: Új adatok a magyar konvenciós 20 krajcárosokhoz 22 Dr. Sassi Nagy Béla: Ismeretlen évszámú I. Lipót NB/PO XV. krajcárosának hamisítványa 24 B. Nánási Éva: Az osztrák papírpénz-kibocsátás áttekintése 26 Dr. Huszár Lajos: Bállá Károly emlékérme 32 Dr. Varannai Gyula: Külföldi recenziók a budapesti FIDEM '77 Biennáléról 34 Gosztonyi József: Móricz Zsigmond a magyar éremművészetben 35 Sz. Lukács János: A signum laudis 40 ISSN 0133-8005 Szerkeszti a szerkesztő bizottság: POHL ARTÚR, RÁDÓCZY GYULA. VADASZ GYÖRGY (felelős szerkesztő), DR. VARANNAI GYULA (elnök) Műszaki szerkesztő: KOCSIS JÓZSEF Kiadja: A MAGYAR ÉREMGYOJTŐK EGYESÜLETE A szerkesztőség címe: 1011 BUDAPEST, BEM RAKPART 6. Postacím: BUDAPEST 5, PF. 186. Felelős kiadó: HEGEDŰS BÉLA, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének főtitkára 79.2705 2-01 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: BOLGÁR IMRE vezérigazgató II Ili 1979/1 XXXV. VOLUME / CONTENTS

Next

/
Thumbnails
Contents