Az Érem, 1987 (43. évfolyam)

1987 / 1. szám

mm1087/1 XLIII. ÉVFOLYAM / TARTALOMJEGYZÉK Martin Ferenc: Észrevételek a dáciai és vimináciumi pénzveréssel kapcsolatban 1 Kisvölcsey Frigyes: Zeus mondák a görög pénzeken 4 Cüneyt Oicer: A török birodalom hadseregében II. Musztafa szultán alatt vert pénzek 7 Zombori Lajos: Adatok a hamis húszkrajcárosokhoz 11 Unyi János: Átlagos méretek, méreti eltérések a konvenciós pénzrendszer bronz és ezüst pénzeinél 15 Leányfalusi Károly: A forint pénzrendszer rendeletéi, rendelkezései (1946-1986) 21 Molnár Mihály: A számolópfennigek 28 Gosztonyi József: Kiss Kovács Gyula éremművészete I. 31 Molnár József: A demokratikus Magyarország 1945-ben készített állami kitün­tetéseinek prototípusai 38 Kőhegyi Mihály: Luczenbacher (Érdy) János kinevezése a MTA éremgyűjte­ménye élére (1840) 45 Bíróné Sey Katalin: Numizmatika Svédországon: gyűjtők, és gyűjtés 46 VOLUME XLIII. /CONTENTS Ferenc Martin: A few remarks concerning coin-minting in Dacia and Vimi- nacium 1 Frigyes Kisvölcsey: Zeus myths and legends on Greek coins 4 Cüneyt Oicer: Coin-minting in the army of the Turkish Empire during the reign of Mustapha II 7 Lajos Zombori: Facts and figures about false 20-krajcár coins 11 János Unyi; Average size, differences in size on bronze and silver coins of the Convention money system 15 Károly Leányfalusi: Orders and decrees of the forint system (1946-1986) 21 Mihály Molnár: Counters 28 József Gosztonyi: The art of the medallist Gyula Kovács Kiss (Part I.) 31 József Molnár: Some Hungarian state award prototypes from 1945 38 Mihály Kőhegyi: The appointment of János Luczenbach (Érdy) to the position of Custodian of the Medal and Coin Collection of the Hungarian Aca­demy of Sciences in 1840. 45 Katalin Sey: Numismatics in Sweden - collectors and collections 46 ISSN 0133-8005 Szerkeszti a szerkesztő bizottság: KŐHEGYI MIHÁLY, RADÖCZY GYULA, VADASZ GYÖRGY (felelás szerkesztő), DR. VARANNAI GYULA Kiadja: A MAGYAR ÉREMGYOJTOK EGYESÜLETE A szerkesztőség címe: 1368 Budapest, Pf. 186. Felelős kiadó: DR. MÉSZÁROS ISTVÁN, a Magyar Eremgyűjtők Egyesületének főtitkára 87.2705/20-01 Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: VÁGÓ SÁNDQRNÉ vezérigazgató

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents