Az Érem, 1996 (52. évfolyam)

1996 / 1. szám

Lll. ÉVFOLYAM TARTALOM Kőhegyi Mihály: Szapolyai János és I. Ferdinánd dénárjainak gyakorisága a tápéi lelet alapján ...................................................1 R agman János: A korona bankjegyek felülbélyegzése a baranyai szénbányáknál......................................................................................9 Kovács József: Kiegészítés „ A Monarchia hadgyakorlati érmei" című könyvhöz .................................................................................15 Kenyeres Dénes: A Cs. és K. 101. gyalogezred emlékérme .... 18 Bóna Endre: Az első szegedi orvosnumizmatikus Batizfalvy János centenáriuma ....................................................................................21 Szolláth György: Renner Kálmán érmei (IV. rész.) ............................25 Gosztonyi József: Kiss Nagy András éremművészete (IV. rész.) . 35 ISSN 0 133-8005 Szerkeszti a szerkesztőbizottság: KŐHEGYI MIHÁLY, RÁDÓCZY GYULA (felelős szerkesztő), VADÁSZ GYÖRGY Kiadja a MAGYAR ÉREMGYÜJTŐK EGYESÜLETE A szerkesztőség címe: 1368 Budapest, Pf.: 186. Felelős kiadó: SZILÁGYI MIHÁLY, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének főtitkára Készült a NAGY-GÁSPÁR Kit nyomdájában * Telefon és fax: 1-89-42-53 * Rádiótelefon: 06-30-44-93-32 * Felelős vezelő: Nagy László

Next

/
Thumbnails
Contents