Az Érem, 1998 (54. évfolyam)

1998 / 1. szám

LIV. ÉVFOLYAM TARTALOM Vadász György 1924-1997 .........................................................1 Bíróné Sey Katalin'. VOTA PVBLICA és Isis kultusz össze­kapcsolódása a„pénzeken” ................................................. 2 Guest, E: Héber betűjelek Árpád-házi királyok pénzein .... 6 Rayman János: Pécsi vélemény az 5 és 50 filléres váltópénzek bevezetéséről 1913-ban .................................13 K enyeres Dénes: Az 1848-49-es forradalom és szabadság­harchoz kapcsolódó érmek, jelvények..................................15 Kisvölcsey Frigyes: Adalék a szabadságharc utólag készült katonai érdemkeresztjeinek történetéhez .........................20 Pilinyi Péter. Kossuth Lajos nyomdája .................................22 H adobás Pál: A Magyar Köztársaság kitüntetései, emlékérmei ...........................................................................27 S oós Ferenc: Észrevételeim az új éremhatározóval kapcsolatban .........................................................................31 B irkl László: Hozzászólás a „Tüzér emlékérmek a gyűjteményemben” című cikkhez ...................................34 B echerer Károly: A bajai szükségpénzek ...............................37 T óth József: Mi az ásztallér?....................................................43 ISSN 0 133-8005 Szerkeszti a szerkesztőbizottság: KŐHEGYI MIHÁLY, RÁDÓCZY GYULA (felelős szerkesztő), [VADÁSZ GYÖRGY Kiadja a MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE A szerkesztőség címe: 1368 Budapest, Pf. 186. Felelős kiadó: KIRÁLY CSABA főtitkár Készült a IC^t. nyomdájában. Felelős vezető: Nagy László Telefon/fax: 418-0062, rádiótelefon: 06 30 449-332

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents