Az Érem, 2005 (61. évfolyam)

2005 / 1. szám

LXI. évfolyam TARTALOM Harcos István: Gallienus (253-268) anloninianusának kettős verete ..................... 1 K iss József Géza - Tóth Csaba: Az Árpád-kori magyar pénzek sziglarendszerének kutatása. II. rész......................................................................... 3 GyöNGYössy Márton: A Német Lovagrend nagyszebeni pénzverése (1430-1431) ............................................................................................ 7 Domoki Ferenc: Az 1849-es nagybányai egykrajcáros verőtőváltozatai................... 11 Ray man János: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár pénztárjegye .......................... 12 SZEMÁN Attila: Két ritka úrvölgyi bányapénziink....................................................... 15 Mak ai Ágnes: Egy új magyar katonai kitüntetés......................................................... 22 Sim on László: A Vám- és Pénzügyőrség tagjai részére adományozott kitüntetések (1950-2000). II. rész ................................................... 25 Sallay Gergely Pál: A miniszter finn kitüntetése....................................................... 33 Pro hászka László: Az Állami Déryné Színház jubileumi érmei................................ 37 Ba kos Miklós: Kiegészítés a Foederatio Emericana érmeihez.................................. 40 Zso LDI Zoltán: Sportérem-változatok Matolay Elek portréjával................................ 42 Pal los Lajos: A császári és királyi II. tábori ágyús ezred sapkajelvénye................. 47 Mar óTI Tamás: Egy naptárreform emléke .................................................................... 49 ISSN 0133-8005 Felelős szerkesztő: Soós Ferenc A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Péter, Vida István Kiadja a MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE A szerkesztőség címe: 1368 Budapest, Pf. 186. Felelős kiadó: Nagy József főtitkár Készült a Mcnhfti Kfct. nyomdájában Felelős vezető: Nagy László Telefon/fax: 418-0062, rádiótelefon: 06 30 944-9332

Next

/
Thumbnails
Contents