Az Érem, 2011 (67. évfolyam)

2011 / 1. szám

LXVII. évfolyam TARTALOM Ujszászi Róbert: /. Ulászló király ismeretlen verdejegyű kolozsvári dénárja ........... I Tr encan, Ivan: Az 1708-ban, Egerben tartott országgyűlés által megszabott pénzárfolyamok........................................................ 4 Pál József: Kékfrank utalványok Sopronban.................................................................. 12 Óv ári Ferenc: Tallérok ára árveréseken (1988—2008)................................................. 16 So ltész Ferenc Gábor: Visszafoglalási vagy koronázási érem? ................................ 25 Törö k Pál: „ Variációk egy Liszt-témára ” Madarassy Walter éremművészetében ....................................................................... 31 Zombori Lajos: Eremsorozat a 700 éves magyar papírhasználat emlékére............... 35 Ha jdú Béla: Érme, érem, plakett és jelvény egy alkotótól........................................... 39 Tóth János: Reneszánsz és az éremművészet ................................................................ 43 Ra yman János: Baranyai-Lőrincz Gusztáv katonai érme............................................. 52 I SSN 0133-8005 Felelős szerkesztő: Soós Ferenc A szerkesztőbizottság tagjai: Molnár Péter, Vida István Kiadja a Magyar Eremgyűjtők Egyesülete A szerkesztőség címe: 1368 Budapest, Pf. 186 Felelős kiadó: Nagy József főtitkár Készült a meni/kt Kfot. nyomdájában Felelős vezető: Nagy László www.mondat.hu

Next

/
Thumbnails
Contents