Az Érem, 2017 (73. évfolyam, 1-2. szám)

2017 / 1. szám

LXXIII. évfolyam TARTALOM Tímár Lőrinc: Barbarico more testudinata: barbár házak ábrázolása római pénzeken.................................................................... 1 Nagy Balázs: Hun kori solidus Beremendröl (Baranya megye) ................................ 15 Vince Zsolt: 1936-os „Madonnás" 2pengő verőtő-változatai ................................... 20 Leányfalusi Károly: Újabb „hungarika ” motívumok külföldi pénzeken ................. 21 Elek Miklós: A Hungar Hotels utalványainak újabb változata................................... 24 Rayman János: A FEMA alkalmi pénzjegyei .................................................................. 25 Prohászka László: Az Eötvös József Collegium Pátzay Pál készítette jubileumi emlékérme....................................................................................................... 28 Sallay Gergely Pál: Berán Lajos Kálvin-érme ............................................................. 32 Hollósy István: Az első Mintagazda jelvényről ........................................................... 40 Szilágyi Mihály: Egy ritka Gaznavida dirhemről ......................................................... 42 Zombori Lajos: Peter Menzel német feliratú és személynevű magyar bárcái, l. rész .................................................................................................. 45 Pallos Lajos: Kitüntetés-múzeum nyílt az észtországi Tallinn óvárosában ............... 51 Könyvismertetések.............................................................................................................. 53 ISSN 0133-8005 Felelős szerkesztő: Soós Ferenc A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Molnár Péter, Vida István Kiadja a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete A szerkesztőség címe: 1368 Budapest, Pf. 186 Felelős kiadó: Nagy József főtitkár Készült a ntenbfkt K-fct. nyomdájában • www.mondat.hu Felelős vezető: Nagy László

Next

/
Thumbnails
Contents