Numizmatikai Közlöny, 1911 (10. évfolyam)

A Numizmatikai Közlöny X. kötetének czímlapja tartalomjegyzéke és betűrendes tárgymutatója

NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY. A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI dr. Gohl Ödön. X. ÉVFOLYAM. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA I9II.

Next

/
Thumbnails
Contents