Numizmatikai Közlöny, 1961-1962 (60-61. évfolyam)

TARTALOM H. L. : Herényi Andrá\.......................................................................................................................................................... 3 Huszár Lajos : 60 év................................. . ...................................................................................................................... 5 Sümeghy Veronika : Krannoni és sidoni kultuszkocsik ............................................................................v.......... 11 M ócsy András : A római pénz forgalmáról a római uralom előtti Pannóniáiban ........................................... 15 Sz. Czeglédy Ilona, : Császárkori denárlelet Szombathelyről.................................................................................. 19 K ádár Zoltán : „Saeculum frugiferum” a katonacsászárok pénzein ............................................................... 23 B . Sey Katalin : A Zsófia-pusztai lelet ....................................................................................................................... 29 H uszár Lajos : CNH. II. 133 ........................................................................................................................................... 49 Horváth Tibor Antal : Adalékok a tizes aranyak forgalmához........................................................................... 53 Szász Károly : Adatok a nagybányai pénzverőház alkalmazottairól (1660— 1829) .................................. 61 H orváth Tibor Antal : Tervezet az erdélyi pénzforgalom szabályozására (1736)............................................. 69 A mbrus Béla és Kupa Mihály : A volt monarchia papírpénztervezetei (1790—1918).............................. 73 Soós Gyula : Reményi József éremművészete............................................................................................................. 79 Gedai István : A kiskunmajsai friesachi éremlelet ................................................................................................... 83 E ntz Géza : Bodó István hagyatéki leltára 1537-ből ............................................................................................. 84 H orváth Tibor Antal : Székesfehérvári bárcák a XVIII. században ............................................................... 85 T akács Béla : Két magyarországi vonatkozású plakett ...................................................................................... 88 Székely Pál: Wurschbauer Károly érmeinek ólomveretei ...................................................................................... 89 sa — ay: Numizmatikai kiállítások.................................................................................................................................. 90 Éremleletek ..............................................-.................................................................................................................................. 93 Irodalom, .................................................................................................................................... 95 Szakosztályi élet .......................................................................................,.............................................................................. 99 R ésumé................................................................................................................... 101 A végén 7 képes tábla A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT A Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, továbbá tudományos kérdésekben való érdeklő­dések, valamint leletek, meghatározások és numizmatikai irodalmi termékek dolgában való értesítések és kérdések közvetlenül a szakosztály címére küldendők. Szakosztályi ügyekben, új tagok felvételét illetőleg, valamint reklamációk dolgában is dr. Huszár Rajos szakosztályi titkár intézkedik. Címe: Budapest, Magyar Történeti Múzeum Éremtára, VIII., Múzeum körút 14—16. Telefon: 134—400/39 mellék. Tagdíjfizetések és egyéb pénzügyi természetű ügyekben Zák Ede szakosztályi pénztáros ad felvilá­gosítást. A szakosztály csekkszámlája 51010. — VIII. A szakosztályi gyűjtemény és könyvtár a szakosztályi helyiségben Pál Ferenc könyvtáros, valamint A szakosztály tisztviselői hivatalos óráikat minden csütörtökön délután 6—8 óra között tartják osztályi helyiségben (VIII., Csepreghy utca 4. II. emelet 15. ajtó). ♦ ÉREMTANI SZAKOSZTÁLYA Célja a numizmatika tudományos művelése és a hazai éremgyűjtés fejlesztése A szakosztály kiadványa a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY A társulati tagok tagsági díja egy évre 10 P't. A Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, továbbá tudományos kérdésekbe] dések, valamint leletek, meghatározások és numizmatikai irodalmi termékek dolgában való kérdések közvetlenül a szakosztály címére küldendők. Szakosztályi ügyekben, új tagok felvételét illetőleg, valamint reklamációk dolgában Rajos szakosztályi titkár intézkedik. Címe: Budapest, Magyar Történeti Múzeum Éremtára, 1 körút 14—16. Telefon: 134—400/39 mellék. Tagdíjfizetések és egyéb pénzügyi természetű ügyekben Zák Ede szakosztályi pénztá gosítást. A szakosztály csekkszámlája 51010. — VIII. A szakosztályi gyűjtemény és könyvtár a szakosztályi helyiségben Pál Ferenc könyvi Ambrus Béla gyűjteményőr kezelésében áll a hivatalos órák alatt a tagok rendelkezésére. a szakosztályi helyiségben (VIII., Csepreghy utca 4. II. emelet 15. ajtó).

Next

/
Thumbnails
Contents