Numizmatikai Közlöny, 1977-1978 (76-77. évfolyam)

TARTALOM Korek József: A 175 éves Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára ........................................................................................ 3 Castelin Karel: Zu den gefutterten (plattierten) Goldmünzen der bömischen Kelten .................................................... 7 Tóth Endre: Elfelejtett római éremleletek (I. rész) .............................................................................................................. 13 Bakos Miklós: Adatok a viminaciumi koloniális pénzverés kérdéséhez ............................................................................ 19 Óvári Ferenc: Statisztikai elemek alkalmazása a pannoniai és egyéb római ezüstpénzleletek összehasonlító analízisé­hez (238-253) .............................................................................................................................................................. 27 B iróné Sey Katalin: Újabb avar utánzatu ezüstpénz a MNM éremgyűjteményében ....................................................... 49 Gedai István: Az első' magyar pénz történeti körülményeinek kérdéséhez ...................................................................... 53 Kahler Frigyes: A magyarországi középkori pénzhamisítás (1. rész)................................................................................... 57 Pohl Artúr: A magyar aranypénzverés kezdete ...........................................................:...................................................67 H uszár Lajos: A középkori magyar pénztörténet okleveles forrásai (III. rész) ................................................................ 71 H éri Vera: Mária királyné érmei ................................................................................................................................................ 85 Gedai István: Magyarországról keletre került pénzek ........................................................................................................... 89 Iványosi-Szabó Tibor: A rézpénz forgalmának és értékváltozásának alakulása a Rákóczi-szabadságharc idején . . 95 Kőhegyi Mihály: II. Ferenc pátense a bankócédulák ügyében 1796-ban ......................................................................... 105 A mbrus Béla: Az 1849-es komáromi „bankók” .................................................................................................................... 111 B. Nánási Éva: Papírpénztervezetek . ....................................................................................................................................... 121 B. Nánási Éva: Emlékpénztervezet a Magyar Numizmatikai Társulat 75. évfordulójára .............................................. 125 É remleletek .................................................................................................................................................................................. 127 Irodalom ......................................................................................................................................... 129 Társulati élet.................................................................................................................................................................................. 149 A végén 13 képes tábla A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Célja a numizmatika tudományos művelése és népszerűsítése. A Társulat kiadványa a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY A társulati tagok tagsági díja egy évre 60,- Ft. A Numizmatikai Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, valamint tudományos kérdésekben való érdeklődések, új tagok felvételi kérelme, bármilyen, a Társulattal kapcsolatos érdeklődés a Társulat címére (1085 Budapest, Csepreghy u. 4.) küldendők. Tagdíj fizetés és egyéb pénzügyi természetű ügyekben a gazdasági ügyintéző - Lódi Józsefné - ad felvilágosítást a 131—058 telefonszámon. Befizetési csekklap a Társulatban kapható. A Társulat könyvtára kedden 17-19, szerdán 10—16 óráig és csütörtökön a hivatalos órák alatt 1/2 6-1/2 8 óráig áll a tagok rendelkezésére. A Társulat tisztviselőit a hivatalos órák alatt kereshetik fel tagtársaink hivatalos ügyeikkel.

Next

/
Thumbnails
Contents