Numizmatikai Közlöny, 1983-1984 (82-83. évfolyam)

TARTALOM Bakos Miklós: I—III. századi római subaeratus ezüstpénzek anyaga..................................................................................... 3 Kaba Melinda: III. századi éremlelet Budaörsről..................................................................................................................... 7 Kiss Attila: Numizmatikai adatok az itáliai keletigót királyság (489/493-552) kiterjedéséhez ..................................... 19 G edai István: A XIII. századi veretlen ezüst forgalma Magyarországon (A tyukodi friesachi éremlelet)....................... 23 H uszár Lajos: Három szebeni veretű aranyérem..................................................................................................................... 31 Héri Vera:Győr 1598-as visszafoglalásának érmei...................................................................................................................... 35 Körner Martin: Gold-und Sübermünzen in der schweizerischen Geldzirkulation des 16. und 17. Jahrhunderts........... 43 B úza János: Nagyszebeni készpénzjegyzék Barcsai Ákos idejéből........................................................................................ 53 Bánkúti Imre: II. Rákóczi Ferenc pénzverésének gazdasági háttere..................................................................................... 61 Rádóczy Gyula: Mária Terézia birodalmának pénzverési adatai 1741—1768 ................................................................... 65 Hőgye István: Pénzkiviteli tilalom 1747-ből........................................................................................................................... 79 Bíróné Sey Katalin: A fraknói Esterházy-kincstár két Domitianus medalionja................................................................... 81 Kőhegyi Mihály: Pénztörténeti adatok Kecskemét város körözvényeiben a pozsonyi békét követő évekből (1805­1808)............................................................................................................................................................................... 87 Hőgye István: Egy adat az 1849-es hegyaljai szükségpénzek forgalmáról........................................................................... 95 Ku pa Mihály-Kupa Mihály Tamás: Papírpénz-tervezetek a Monarchiában (1759-1913).............................................. 97 B. Nánási Éva: Az 1983. évi jubileumi érmék gipsztervei...................................................................................................... 107 Bakos Miklós: Kelta subaeratus ezüstpénz.............................................................................................................................. 113 Kőhegyi Mihály: Domanovszky Sándor bírálata Hóman Bálint: Magyar pénztörténetéről.................................. 115 É remleletek................................................................................................................................................................................... 119 Irodalom........................................................................................................................................................................................ 123 Társulati élet.................................................................................................................................................................................. 137 Fordítók: Salzer Ernő Telegdyné Lenkei Mária A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Célja a numizmatika tudományos művelése és népszerűsítése A Társulat kiadványa a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY A társulati tagok tagsági díja egy évre 120,— Ft. A Numizmatikai Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, valamint tudományos kérdésekben való érdeklődések, új tagok felvételi kérelme, bármilyen a Társulattal kapcsolatos érdeklődés a Társulat címére (1445 Budapest Pf. 282) küldendő. Tagdíjbefizetés és egyéb pénzügyi ügyekben a gazdasági ügyintéző - Lódi Józsefné - ad felvilágosítást a 131-058 telefonszámon. Befizetési csekklap a Társulatban kapható. A Társulat könyvtára hétfőn 17-19, szerdán 10-16 óráig, és csütörtökön a hivatalos órák alatt 1/2 6-1/2 8 óráig áll a tagok rendelkezésére. A Társulat tisztségviselőit a hivatalos órák alatt kereshetik fel a tagtársaink hivatalos ügyeikkel.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents