Numizmatikai Közlöny, 1999-2000 (98-99. évfolyam)

TARTALOM Rádóczy Gyula 1932-1998 (Baloghné Ábrányi Hedvig) .................................................................................... 3 Unger Emil 1926-1999 (Somorjai László)............................................................................................................ 9 Wolfgang Hess 1926-1999 (Bernhard Overbeck)................................................................................................ 11 AZ ARISZTOKRÁCIA ÉREMGYŰJTÉSE C. KONFERENCIA ELŐADÁSAI (1998. XI. 21.) .............................................. 13 Bertók Krisztina-Tóth Csaba: Az arisztokrácia éremgyűjtése (angol restimé) ................................................ 15 M imik, Ivan: Das Münzsammeln der kroatischen Aristokratie (magyar resümé) A horvát arisztokrácia éremgyűjtése......................................................................................................................................................... 21 Bíróné Sey Katalin-Gedai István-Héri Vera: Az Esterházy éremgyűjtemény (német resümé).................... 31 P ető Mária: A Wiczay és más magyarországi éremgyűjtemények a XVIII. század végén és a XIX. század elején D.Šestini munkáiban, (német resümé) .............................................................................................. 39 Bertók Krisztina-Tóth Csaba: A keszthelyi Festetics-éremgyűjtemény története (angol resümé)................ 43 Lakatos Sarolta: A Kállay gyűjtemény (német resümé) ....................................................................................... 49 Tanulmányok........................................................................................................................................................... 57 Kőhegyi Mihály-Szabó Géza: Késő római pénzek archaeometallurgiai vizsgálata....................................... 57 G yöngyössy Márton: Mátyás király sziléziai pénzverése (német resümé)........................................................ 73 Búza János: Orosz és török váltópénzek Kassán a XVII. század első felében (német resümé) .................... 83 S zemán Attila: Legkorábbi magyarországi bányapénzeink.................................................................................. 89 Kőhegyi Mihály: Pénztörténeti adatok I. (II.) Ferenc pénzkibocsátásának hatodik és hetedik periódusához 1828-1831. (német resümé)........................................................................................................................... 97 Rayman János: József nádor 50 éves nádori jubileumának emlékérme (német resümé)................................ 101 B erényi Zsuzsanna Ágnes: Az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyárban készült iskolajelvények kataló­gusa. 3. Rész. (német resümé) ........................................................................................................................ 107 Garami Erika: Az 1998-1999. évi jubileumi érmek tervei (angol resümé)....................................................... 117 Kisebb közlemények.................................................................................................................................................. 121 Bakos Miklós: Berichtigungen zum Band III. der „Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn” (magyar resümé) Helyesbítések a „Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn” III. kötetéhez ........ 121 Ó vári Ferenc: Egy antiochiai antoninianus ............................................................................................................... 124 Rónaszéki István: Tájékoztató Licinius augustus és caesar figyelemre méltó kisbronzairól.......................... 125 Soós Ferenc: Gerard Lisbona kamaraispán Nagybányán a XVII. század elején............................................... 127 B ercelly László: Norvégiái 56-os érem..................................................................................................................... 131 Irodalom....................................................................................................................................................................... 133 Társulati élet 1998-1999 ............................................................................................................................................. 141 Magyar Numizmatikai bibliográfia 1997-1998 (Balogh Éva-Baloghné Ábrányi Hedvig) ........................... 145 Me lléklet (A Magyar Numizmatikai Társulat létesítő okirata) ......................................................................... 171

Next

/
Thumbnails
Contents