Numizmatikai Közlöny, 2015-2016 (114-115. évfolyam)

TARTALOM V. Székely György 1955-2017 (Tóth Csaba)................................................................................................. 3 Kőszegi Tivadar (1931 -2014) (Biró Sey Katalin).......................................................................................... 7 Kőszegi Tivadar írásai (Baloghné Ábrányi Hedvig)....................................................................................... 9 Lázár László, dr. (19128—2017) (Torbágyi Melinda)...................................................................................... 10 A MAGYAR PÉNZTÖRTÉNET KUTATÓI ­A 2016. OKTÓBER 6-1 KONFERENCIA ELŐADÁSAI............................................................... 11 Weisz Boglárka: Az Árpád-kori Szlavónia pénztörténetének néhány jelensége........................................... 13 Tóth Csaba: Hóman Bálint Károly Róbert pénzügyi politikájáról................................................................ 21 Ujszászi Róbert: A 20. századi magyar numizmatika lelke és motorja ......................................................... 27 |V. Székely Györgyi]Huszár Lajos és a kora újkori pénztörténet................................................................... 39 Búza János: Horváth Tibor Antal pénztörténeti munkássága ........................................................................ 45 TANULMÁNYOK.......................................................................................................................................... 49 Budaj Marek: Egy érmelelet Bénye környékéről............................................................................................ 49 Tóth Csaba - Varga Máté: 14. századi bécsi denárlelet Ádánd-Hetyepusztáról........................................... 63 Uj szászi Róbert: Ottó király pénzverése.......................................................................................................... 73 |V. Székely György:| 15. századi pénzleletek Bajna határából I ...................................................................... 93 Hunka, Jan - Prohnenko, Igor - Zsilenko, Mária: A királyházai Nyaláb vár pénzérméi.............................. 115 Gyöngyössy Márton: Nemzeti pénzverésünk fénykora (1440—1540). Kutatási helyzetkép.......................... 131 Búza János: Az „oláh forint” és a „tűit”........................................................................................................... 137 Prohászka László: A magyar királyi székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred Bory Jenő tervezte alakulatjelvényei...................................................................................................................................... 147 L. Kovásznai Viktória: Ferenczy Béni éremművészetének korai szakasza és egykorú levelei Reményi Józsefhez................................................................................................................................. 153 KISEBB KÖZLEMÉNYEK.......................................................................................................................... 163 Prohászka Péter: Új adatok az óhutai kelta kincslelet előkerülési körülményeihez...................................... 163 Fehér Tamás: Római aranyak Brigetio territóriumáról................................................................................... 169 Prohászka Péter: Középkori bizánci érmek Komárom-Esztergom megye nyugati részéből ........................ 177 Fodor István: Megjegyzés a huszti (máramarosi) dirhemlelethez ................................................................. 183 Ujszászi Róbert: Ismeretlen dénár a 13. század végéről................................................................................. 189 Soltész Ferenc Gábor: Egy II. Lipót-tallér, amely kimaradt a Huszár-katalógusból..................................... 193 Zombori Lajos: Lánchídjegyek az 1850-es évekből ....................................................................................... 197 Soós Ferenc: Kilényi Hugó nemesi és címereslevele ..................................................................................... 201 Könyvismertetések............................................................................................................................................ 207 Társulati élet 2014-2015 .................................................................................................................................. 221

Next

/
Thumbnails
Contents