Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1921

Vándorutunkon a mull iskolai év végén elérkeztünk az első határ­kőhöz, a folyó iskolai év elején pedig a másodikhoz, amelyeknél meg­állapodva, visszatekintünk a múltra s előre pillantunk a jövőbe. A múlt küzdelmei rövid egymás után kettős jutalmat adtak ; a múlt iskolai év végén, az első érettségi vizsgálat sikerét, a folyó iskolai év elején pedig a fizetéski- egészitő államsegélyt. Amaz erkölcsi, emez any'agi eredmény. Mindkettő jój esett a becsületes munkásnak, a mai nehéz időkben azonban, a megélhetéssel vívott súlyos küzdelemben különösen jól esett az utóbbi, mely úgy az iskolafenntartó, mint a tanárok válláról nyomasztó terhet veit le. Hála legyen érte Vass József miniszter ur őnagyméltóságának és Viszota Gyula főigazgató urnák, akik megértve nehéz helyzetünket s méltányolva az iskolánk által végzett hazafias és nemzetnevelő munkát, keresték és megtalálták a támogatás útját. A küzdelmek ideje ugyan mégnem múlt el; sok fáradságra lesz még szükségünk, mig intézetünknek végleges otthont szerezhetünk. De hiszünk az isteni Gondviselésben ; hiszünk az emberek jóakaratában, bízunk benne, hogy végül ezt a nehézséget is legyőzzük. Mellettünk a becsületes munkakészség ereje áll, ellenünk a nehéz idők. Ilyen két erő harcában nem lehet más kötelességünk, mint tovább harcolni s nem lehet más jelszavunk, mint; Istennek nevében előre!

Next

/
Thumbnails
Contents