Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1934

Debreceni tankerület. Tiszai egyházkerület. A NYIREGVHÁZI ÁG. H1TV. EVANG. LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE í AZ 1934-35. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: WEISZER GYULA IGAZGATÓ. Ии1нщитт1иш111пи1ти1т11т>ннитшии11ни>интннжнниттииии1иижин1п11н1111|щ|щшинц BURGER BÉLA KÖNYVNYOMDÁBA, NYÍREGYHÁZA, ÉR-UTCA 25.

Next

/
Thumbnails
Contents