Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1935

^/з> -зу/jj- иffy - ^/о/ Tiszai egyházkerület. A NYÍREGYHÁZI ÁG. HITV. EVANG. LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE az 1935—36. iskolai évről. Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató. 1 I Nyomták Burger Béla könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Ér-u. 25.

Next

/
Thumbnails
Contents