Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1939

Tiszai egyházkerület. A NYÍREGYHÁZI ág. hitv. evang. GEDULY HENRIK LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVÉ az 1939—40. iskolai évről. Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató. Nyomatott Kétz Géza könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Zrínyi llona-u. 9.

Next

/
Thumbnails
Contents