Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1942

Wv Tiszai egyházkerület. Internátus. A NYÍREGYHÁZI ÁG. HITV. EVANG. GEDULY HENRIK LEÁNYGIMNÁZIUM VK.ONYVE az 1942—43. iskolai évről az iskola fennállásának 26. esztendejében. Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató. Nyomatott: Venkovits K. Lajos könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 9.

Next

/
Thumbnails
Contents