Katolikus Leánylíceum, Nyíregyháza, 1940

Szatmárnémeti tankerület. Dunáninneni kát. kerület. AZ ANGOLKISASSZONYOK NYÍREGYHÁZI ROM. KÁT. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVÉ AZ 1940—41. ISKOLAÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 11. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: M. SZERVICZKY MARGIT DR. I. B. M. V.. IGAZGATÓ Kiadja az Angolkisasszonyok Intézete, Nyíregyháza, Madách-utca 13. — Telefon: 236.

Next

/
Thumbnails
Contents