Katolikus Leánylíceum, Nyíregyháza, 1941

Szatmárnémeti tankerület. Dunáninneni kát. kerület. Internatus. AZ ANGOLKISASSZONYOK nyíregyházi rom. kát. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVÉ AZ 1941-42. ISKOLAÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 12. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: M. SZERVICZKY MARGIT DR. I. B. M. V., IGAZGATÓ. h Angolkisasszonyok B. M. V. nyíregyházi intézetének mindenkori (önöknöje. r w Kiadja az Angolkisasszonyok Intézete, Nyíregyháza, Madéch-utca 13. — Telefon: 22-36.

Next

/
Thumbnails
Contents