Katolikus Leánylíceum, Nyíregyháza, 1942

Szatmárnémeti tankerület. Dunáninnenl kát. kerület. Egri főegyházmegye. Internatus. AZ ANGOLKISASSZONYOK NYÍREGYHÁZI „SANCTA MARIA INTÉZETE“ RÓM. KÁT. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉVKÖNYVE AZ 1942—43. ISKOLAÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 13. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: M. SZERVICZKY M. MARGIT DR. IGAZGATÓ. Iskolafenntartó: Hz Angolkisasszonyok nyíregyházi .Sanda Maria“ intézetének mindenkori lönöknöje. Kiadja az Angolkisasszonyok Intézete. Nyíregyháza, Madách-utca 13. — Telefon: 22-36.

Next

/
Thumbnails
Contents