Katolikus Leánylíceum, Nyíregyháza, 1943

ÍTb Főfelügyelet! hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: Szatmárnémeti tankerület. Dunáninneni kerület. AZ ANGOLKISASSZONYOK NYÍREGYHÁZI „SANCTA MARIA” INTÉZETE ROM. KÁT. LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK V К. O N Y V £ AZ 1943-44. ISKOLAÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 14. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: M. SZERV1CZKY M. MARGIT DR. IGAZGATÓ ISKOLAFENNTARTÓ: AZ ANGOLKISASSZONYOK NYÍREGYHÁZI „SANCTA 1ARIA” INTÉZETÉNEK IIIBDENKORI FŐNÖKNŐIE KIADJA AZ ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE, NYÍREGYHÁZA. MADÁCH UTCA 13. — Telefon: 22—36.

Next

/
Thumbnails
Contents