Katolikus gimnázium, Nyitra, 1893

A NYITRAI R K. FÔGYMNÀSIUM 1893-94. ISKOLAÉVI ÉRTESÍTŐJE —SHi«— KÖZZÉTESZI HORVAT SÁNDOR IGAZGATÓ N Y I T R A HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA 1894

Next

/
Thumbnails
Contents