Katolikus gimnázium, Nyitra, 1902

H SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CZIMZETT NYITRA1 R. K. FÖ6YMN?\S1UM ÉRTESÍTŐJE T\Z 1902/3. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI Horvát Sándor IGAZGATÓ. — NYITRa, 1903.=— HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents