Katolikus gimnázium, Nyitra, 1903

A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CZIMZETT NYITRAI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1903-1904-IK TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI HORVÁT SÁNDOR IGAZGATÓ. NYITRA, 1904. HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents