Katolikus gimnázium, Nyitra, 1904

n SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL GZIM^ETT NYITRAI R. K. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE nz 1904/5. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI Hcrvát Sándor IGAZGATÓ. NYITRA, 1905. = HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents