Katolikus gimnázium, Nyitra, 1911

A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CÍMZETT NYITRAI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE Az 1911/12. TANÉVRŐL. • · · KÖZZÉTESZI: FRANK ISTVÁN IGAZGATÓ. NYOMATOTT NYITRÁN, HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents