Katolikus gimnázium, Nyitra, 1912

POZSONYI TANKERÜLET. 1913. A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CÍMZETT NYITRAI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1912-1913. TANÉVRŐL. ❖ KÖZZÉTESZI: FRANK ISTVÁN IGAZGATÓ. O NYOMATOTT NYITRÁN, HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents