Katolikus gimnázium, Nyitra, 1913

POZSONYI TANKERÜLET, caca 1914. A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CÍMZETT NYITRAI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1913-1914. TANÉVRŐL ❖ KÖZZÉTESZI : FRANK ISTVÁN IGAZGATÓ. ❖ NYOMATOTT NYITRÁN, HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents