A MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 5. KÖTET (1954)

5. kötet / 1. sz.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA V. BIOLÓGIAI ÉS ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI HABICS ANTAI., ERNST JENŐ, GEGESI KISS PÁL, HAYNAL IMRE, M AUCH A REZSŐ, RAJKA ÖDÖN SZERKESZTI id. ISSEKUTZ BÉLA TECHNIKAI SZERKESZTŐ HAJDÜ PÁL V. KÖTET 1. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI.ÜT 26. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY. U. 21 A Magyar Tudományos Akadémia V. Biológiai és Orvosi Tudományok Osztályának közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A MTA Biol. Orvt. Oszt. Közi. részére kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia V. Osztályának Közleményei Budapest, VIII., Üllői-út 26. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbítá­sáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V., Alkotmány-u. 21. Bankszámla: 04-878-111-46 sz.) külföldre a »KULTÚRA« Könyv- és Hírlap- Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Bankszámla : 45-790-057-50-032 sz.), vagy kül­földi képviseleteinél és bizományosainál. A Magyar Tudományos Akadémia V. Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegennyelvű folyóiratokat adja ki : 1. Acta Medica, 2. Acta Physiologica, 3. Acta Morphologica, 4. Acta Microbiologica, 5. Acta Biologica, E lapok hivatottak a magyar biológiai és orvositudományok eredményeinek legjavá­val a külföldet megismertetni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg a szerző kíván­sága szerint, összefoglaló pedig további 3 nyelven. A dolgozatot magyar, vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni : Acta Medica Szerkesztősége, Hetényi Géza, Szeged, Belgyógyászati klinika. Acta Physiologica Szerkesztősége, Straub F. Brúnó, Orvos-vegytani Intézet, Budapest, VIII.. Puskin-u. 9. Acta Morphologica Szerkesztősége, Törő Imre, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest, IX., Tűzoltó-u. 58. Acta Microbiologica Szerkesztősége, Havas András, Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest, IX., Gyáli-út 4. Acta Biologica Szerkesztősége, Rapaics Raymund, Budapest, IX., Tűzoltó-u. 58.

Next

/
Thumbnails
Contents