A MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 8. KÖTET (1957)

8. kötet / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA V. BIOLÓGIAI ÉS ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI BABICS ANTAL, ERNST JENŐ, CEGESI KISS PÁL, HAYNAL IMRE, MAUCHA REZSŐ, RAJKA ÖDÖN SZERKESZTI id. ISSEKUTZ BÉLA VIII. KÖTET 1—2 SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST VIII. ÜLLŐI ÚT 26. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V. ALKOTMÁNY U. 21. A Magyar Tudományos Akadémia V. Biológiai és Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. Az MTA Biol. és Orvost. Oszt. Közi.-ben az Osztály rendezvényein elhangzott elő­adások, az Osztály tagjainak eredeti, vagy összefoglaló közleményei, továbbá az MTA saját intézeteinek közleményei jelennek meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia V. Osztályának Közleményei Budapest VIII. Üllői út 26. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbítá­sáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest V. Alkotmány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-44 sz.) külföldre a ,, KULTUR A" Könyves Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. * A Magyar Tudományos Akadémia V. Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegin nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Medica, 2. Acta Physiologica. 3. Acta Morphologien, 4. Acta Microbiologica, 5. Acta Biologien, E lapok hivatottak a magyar biológiai és orvosi tudonmáyok eredményeinek legjavá­val a külföldet megismertetni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, másnyelvű összefoglalóval. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni : Acta Medica szerkesztősége, Szeged, Belgyógyászati Klinika. Acta Physiologica szerkesztősége, Orvos-vegytani Intézet, Budapest VIII. Puskin u. 9. Acta Morphologica szerkesztősége, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest IX. Tűzoltó u. 58. Acta Microbiologica szerkesztősége, Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest IX. Gyáli út 4. Acta Biologica szerkesztősége, Budapest IX. Tűzoltó utca 58.

Next

/
Thumbnails
Contents