ORVOSTUDOMÁNY - A MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 20. KÖTET (1969)

20. kötet / 1. sz.

ORVOSTUDOMÁNY A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI BABICS ANTAL. ERNST JENŐ, CEGESI KISS PÁL, GÖMÖRI PÁL, HAYNAL IMRE, MJSKOLCZY DEZSŐ, RAJKA ÖDÖN, ZSEBŐK ZOLTÁN FŐSZBRKBBZTŐ KNOLL JÓZSEF TECHNIKAI SZERKESZTŐ KNOLL BERTA SZBR К BS Z T ŐS ÉGI BUDAPEST VIII., ÜLLŐI ÜT 26. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMXNY UTCA 21. Az Orvostudomány változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. Az Orvostudományban az Osztály rendezvényein elhangzott előadások, az Osztály tagjainak eredeti vagy összefoglaló közleményei, továbbá az MTA saját intézeteinek közle­ményei jelennek meg. Kéziratok a következő címre küldendők: Orvostudomá ny Budapest VIII., Üllői út 26. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet meg megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbítá­sáért nem vállal. Az Orvostudomány előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-46 sz.), külföldre a „KULTŰRA" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Chirurgica, 2. Acta Medica, 3. Acta Microbiologica, 4. Acta Morphologien, 5. Acta Paediatrica, 6. Acta Physiologica. E lapok hivatottak a magyar orvostudományok eredményeinek legjavával a külföldet megismertetni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további egy, ill. két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Chirurgica szerkesztősége, Budapest IX., Üllői út 78/b. Acta Medica szerkesztősége, Budapest VIII., Szigony u. 43. Acta Microbiologica szerkesztősége. Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest IX., Gyáli út 4. Acta Morphologica szerkesztősége, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Acta Paediatrica szerkesztősége, Budapest XI., Bókay J. u. 53. Acta Physiologica szerkesztősége, Pécs, Rákóczi u. 80, Élettani Intézet.

Next

/
Thumbnails
Contents