Községi főgimnázium, Oraviczabánya, 1915

AZ ORAVICZABÁNYAI KÖZSÉGI FŐGIMNÁZIUM 111. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—16. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE KOVALIK ANTAL IGAZGATÓ HELYETTES. ORAV1CZABÁNYA, 1916. NYOMATOTT KADEN J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents