Ország-Világ, 1977. január-június (21. évfolyam, 1-26. szám)

Varsóban hatnapos tanácskozás után befe­jezte munkáját a békeépítők világközgyű­lése. Négy kontinens országaiból több mint ezer békeküldött vett részt a tanácskozás munkájában. A magyar békemozgalom küldöttségét dr. Trautmann Rezső, az El­nöki Tanács helyettes elnöke, az Országos Béketanács tagja vezette. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke az el­múlt héten Norvégiában tett látogatást. A norvég és a magyar miniszter- elnök szívélyes légkör­ben eszmecserét folyta­tott a magyar—norvég kapcsolatokról és a nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseiről. Ké­pünkön: Lázár György miniszterelnök és Odvar Nordli norvég minisz­terelnök a kormányépü­let teraszáról megtekinti Oslo panorámáját. Befejezte munkáját a Magyar Tudományos Akadémia 137. közgyű­lése. Az MTA Elnöksége az 1977. évi akadémiai aranyérmet Friss István akadémikusnak adomá­nyozta. Kiváló tudomá­nyos munkásságuk elis­meréseként húszán kap­tak akadémiai díjat. Ké­pünkön: az Akadémia közgyűlése (középen — szemüveggel — Friss István). Berlinben hivatalos tárgyalások zajlottak le az Erich Honecker, il­letve Jumzsagijn Cedenbal vezette NDK és mongol küldöttség kö­zött. A látogatás alkalmával aláírták a két ország új barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződését. Képün­kön: a tárgyalások megkezdése előtt Erich Honecker üdvözli Jum­zsagijn Cedenbalt. Az olasz politikai pártok tárgyalásokat kezdtek a politikai és gazdasági nehézségek legyőzéséhez szükséges intézkedések együt­tes kidolgozásáról. A képen: a Kereszténydemokrata Párt kül­döttsége (baloldalt) és az Olasz Kommunista Párt iculäÖUsögF' (jobboldalt) a tárgyalóasztalnál. Balról jobbra, az asztal körül: Benigno Zaccagnini, Aldo Moro, Giovanni Gallone, Remo Gaspe- ri, valamint Alessandro Natta, Edoardo Perne, Luigi Longo és Enrico Berlinguer. Dietrich Stobbe, 39 éves szövetségi szená­tor, Nyugat-Berlin új kormányzó polgár- mestere, május 2-án letette a hivatali es­küt Walter Sickert, a szenátus (képviselő­ház) alelnöke előtt. Louis de Guiringaud francia külügyminisz­ter (jobbról) üdvözli Fuad Butrosz libanoni külügyminisztert, akivel egyórás megbe­szélést folytatott Párizsban. Látványos ünnepségsorozattal emlékeztek meg Angliában Erzsébet királynő trónra lépésének 25. évfordulójáról. Képünkön: a királynő üdvözli „alattvalóit”. tu ca N :© uj ,

Next

/
Thumbnails
Contents