Ország-Világ, 1883 (4. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalom, 1883

Regények, elbeszélések, Rajzok s rokonnemiiek. Az egyedüli mód. (Regény) Ifj. Ábrányi Kornéltól. 1, 25, 49, 75, 97, 121,' 145 A második mésalliance. (Elbeszélés) Bérczy Gyulától . 11 Bánomisén. (Rajz) Andrásy Jenőtől.............................27 Virányoslak. (Novella) Kún Melánietől. 54, 77, 106, 126, 151 Mrha Janó tervei. (Rajz) Kürthy Emiltől ...................102 A kántorék gyerekei (Rajz) Vaskovics Izabellától . . 103 Nyári permeteg (Rajz) Rudnydnszky Gyulától.... 123 A bolondos pap (Szlávia Juon beszélye)............................147 Te rmészettani humoreszkek........................................... 3 Achille apó (Daudet rajza) .... ........................ 6 A migrain mint házasító (Elbeszélés) Csengey Gusztávtól. 18, 33. 50, 66 Másodvirágzás (Elbeszélés) Hevesy Józseftől . . 19, 37 A tengerész miniszter ..........................................................53 A fehér kakas bárója. (Életkép) Mészáros Istvántól . 69 Noé bárkája. (Elbeszélés) Erdélyi Gyulától 82, 97, 113, 130, 147, 165, 183 Táneleckék (Rajz) Thewrewk Istvántól..............................83 A jótékony milliomos. (Életkép) Bérczy Gyulától . . 87 A nagyanyó. (Rajz) Re lie Ivántól.................................99 A falu jegyzője. Sienkiewicz beszélye. 118, 135, 151, 167, 186, 202, 219, 235, 252, 266, 284 Bájos tolvajnő. (Rajz az amerikai életből).......................123 A czigány vajda lánya. (Rajz) Csáktomyay Lajostól < 132 A szalonka-vadász. (Beszély) Tölgyessy Mihálytól . . 182 Kisjószág. (Elbeszélés) Mészáros Istvántól. 195, 215, • 233, 247, 262 Pénzházasság. (Regény) Acsády Ignácztól. 209, 227, 242, 258, 275, 289, 306, 321, 337, 353, 369, 385, 401, 417 Apró hirdetések (Rajz) Matolay Elektől...........................257 E gy bevégzetlen beszély. Majthényi Flórától . 279. 310 A megkerült unikum (Vig beszély) K. Tóth Kálmán­tól .............................................................. 292, 311 Áprilisi járatás (Humoreszk) K. L......................................295 A Pipi lába (Rajz) Berényi Lászlótól................................226 A rejtély kulcsa (Elbeszélés) Kürthy Emiltől . . 327 343 Két őrültnek szerelme (Éji rajz) Frankenburg Adolftól 342 Az élet húsz éves korban (ifj. Dumas Sándor regénye) 331 347 362 379 394 411 427 439 455 474 490 A kedély beteg (Vig beszély) Hölgyessy Mihálytól. . 355 Mefisztó (Életkép) Mészáros Istvántól............................387 A fogadott anya (Rajz) Milko Izidortól............................391 Az özvegy asszony. Szépfaludy Ö. Fer.-től 395 403 426 438 Falusi majális (Rajz) Thewrewk Istvántól.......................422 M ikor a fecskék fészket raknak. (Idyll) Kún-Melani-tól 435 Egy élet pálya első felvonása. (Regény) Bodnár Zsig­mondiéi 433 449 465 481 497 513 529 545 561 577 Égből a földre. (Elbeszélés) Erdélyi Gyulától 451 470 483 503 519 535 547 Tükör Bandi (Rajz) Bogdanovics Györgytől .... 486 Az első kúra, (Elbeszélés) Tóth Sándortól .... 502 Gyémánt a szemétdombon (Életképi Pokorny Jenőtől . 515 x Radu-Vulteano Georg Allan regénye . . . 539 554 571 Rokkant dalnok (Életkép) Mészáros Istvántól . . . 531 Clarisse grófné űrnapja. (Rajz) Latkóczy Mihálytól . . 550 Egy nagyon szép ember. (Beszély) Kún-Melanie-tól. . 566 A föld ura hajdan és most. (Rege) Farkas K. Gizellától 582 A babér regéje. . . . .................................................587 Le mondott — meghalt. (Elbeszélés) Szekrényessy Kál­mántól ..................................................................594 E gy hajszálért. Spielmann elbeszélése..................599 I fjúkori szerelem. (Angol elbeszélés).......................606 Ifjú redő, öreg ráncz. (Életkép) Mészáros Istvántól . 609 Gróf ésiművész Hansen elbeszélése..........................611 Isoll a-Bella. (Elbeszélés)...................................... 620, 630 A bűvész színház búcsú előadása. (Rajz) Thewrewk Ist­vántól ..................................................................626 Fehérhegységi vadvirágok. (Népmese) B. Büttner Lé­nától ......................................................................627 A csókás tanya (Cherbuliez regénye) 643, 659, 676, 695, 710, 726, 742, 758, 775, 790, 823 Rézi néni (Rajz) Borostyányi Irmától......................642 A csonthalmiak. (Beszély) Dr. Beliányi Jenőtől. . 648, 659 Szenvedély és önfejűség (Angol elbeszélés) 651, 667, 682, 699, 717, 732, 747, 764 'Egy boldogember. (Rajz) Ábrányi Kornéltól 664, 678, 691 A Balaton mellett (Regényes apróságok) Sziklay Já­nostól ............................................... , ... . 657 Ez is sértés. (Elbeszélés) Szekrényessy Kálmántól 673, 689 Aba Samuel. (Életkép) Mészáros Istvántól.............705 A gyorsvonaton (Rajz az amerikai életből) .... 708 Egy falusi temetés (Rajz).......................................(TTT) La czi Öcsém. (Rajz) Borostyány Irmától..................72l A szerelmes szeszélyes Porzsolt Kálmántól . 723, 738, 754 Az apostol. (Rajz) Scossa Dezsőtől...........................729 Mi lett a Guvad Balog Pálék nagydiófájából (Rajz) Kürthy L.-től...................................................737 Igaz történet Chaszár Titustól................................753 A leányok egymásközt. (Rajz) Thewrewt l.-től . 752, 776 ős medikus. (Életkép) Mészáros Istvántól.............718 Kiad többet érte? (Rajz Mathézer Mártontól .... 779 Az arany bab.............................................................701 Mézes hetek (tört. beszély) P. Szatmáry Károlytól. 785 889 A kontrafa (Rajz) Ssossa Dezsőtől.....................................781 A kit senki sem szeretett (Életkép) Gracza Györgytől 797 Ki fejte meg a tehenemet Howard elbeszélése .... 717-4* A kincs (Elbeszélés) Nábráczky Sándortól . . . 803, 805 A dél (Elbeszélés) Lévay Sándortól.................................819 Karácsony est. (Rajz) Degré Alajos...................: . 825 M últ, jeleli, jövő. (Rajz) Jankovich Gyula.......................827 Luca széke. (Elbeszélés) Gyöngyössy Lászlótól . . . 827 Költemények. Dicsőség. Komócsy József................... .... 3 B oldogságommal. Ábrányi Emil........................................14 A messze távolban. Szekrényessy Kálmán.........................14 H at éve ma. Prém József......................................................38 Eltévedve. SzirmaJr Lajos......................................................38 A temető ünnepe....................................................................86 K atonák sírja Boszniában......................................................94 Látományok. Mészáros István...........................................110 Gabó bátya. Benedek Aladár..................................... 134 Vajha kebled. Halász A........................................................134 Hogy hordja a szél a havat. Szász Károly .... 158 Karácsony reggelén. Mészáros István.................................158 A kőoroszlán. Ábrányi Emil....................................... 2 , Lemondás. Góbi Imre...........................................................lír Szellemdal. (Byron)...............................................................36 Gyógyulás. Karlov szky Endre............................................50 A titkok költészetéből. Lanka Gusztáv..............................66 P iatra bábi. Rápolty Károly.................................................86 Borkóstolás a sekrestyében............................ 90 Lej tőn. Rudnyánszky Gyula.................................................99 Ugolino. (Dante „Divina Comedia“).................................116 Az eumenidáknak. Koroda Pál..........................................130 Bán atüző . . . Palotay Piroska..........................................147 Meg nyugvás. Szabó Endre...............................................163 Ve gyenek szentelt barkát. Mészáros István .... 179 Göndör András uram. Láncz Viktor.................................182 S zittya nefelejcsek. Benöfy Sóma......................................195 Az Émma cyklusból. Reviczky Gyula............................211 T itkok költészetéből. Lauka Gusztáv............................227 A lelkiismerethez. (Hugó V.)..........................................247 G yertyán ligeten. Szabó Sándor......................................272 Oigányleány dalai. Mészáros István.................................275 Palóc nóták............................................................. . 291 Tí z év után. Kapdebó Gyula...............................................307 A titkok költészetéből. Lauka Gusztáv............................326 N ászéj. Csáktornyái Lajqs....................................................339 Ókori költőkből.....................................................................346 Hajam szálai. (Berangeij .....................................................355 Csók ra vágyom. (Chamisso) ...........................................355 Hervadt levelek. Kórágyon. Fodor Gyula.......................371 A mi búcsúnk. Koroda Pál ................................................387 M aximák. Gáspár Imre ,...................., . 403 Bará tim emlékezete. Mészáros István.................................419 TY titkok költészetéből. ‘Lauka Gusztáv............................435 A volt színésznő. Bogdanovics G.......................................456 Az én köztársaságom (Beranger)......................................458 Maximák. Gáspár Imre....................................................467 Majálison. Béri M Gyula...............................................482 Szomorú fűz . . . Holló Biri Fodor Gyula .... 499 Gyermekek a temetőben, Mészáros István........................515 A porba csúsztam .... Komjáthy Jenő .......................522 IM erengés. Ifj. Ábrányi Kornél..........................................533 ' "Sz ünnepest. (Leopardi)....................................................547 A Tsataka madár. Vészi József..........................................569 Dalok. K . A...........................................................................569 Az alkyoni tenger.............................................................578 Román népdalok. Moldován Gergely.................................587 Négy évszak. B. Ilona . . 598 Ősszel. Mészáros István....................................................606 Nagyanyám sírjánál. Szekrényessy Kálmán.......................611 J égvirágok. Vásárhelyi M................................................622 Szép asszonyvölgye Irányi Dezső...................• . . 626 Hol lók-varjak . . . •....................................................635 Régi szerelem. Reviczky Gyula..........................................643 S chnadahüpfeln (Lajthántuli népdanák)............................650 Ő szi tájon...........................................................................666 Guc i prímás. Kenézy Csatár.............................: . . 608 Utolsó vágy. Zongor Pál....................................................674 Enyém voltál. Vay Sándor...............................................691 Bölcső. Ditróy Mór.................................................... . 701 N efelejcsek. Az árvák. Ditróyné E. Mari........................707 Imádkozz érettünk..............................................................717 Egy perc. Prém József ...............................................7.23 A régi hársfa. (Duill. G.) 730 Lomha őszi alkon)' Mészáros István.................................742 B ucsil hangok. Lévay Sándor..........................................761 Válás Után. Dengi János...................................................761 E mlények...........................................................................771 Egy fia'al leány albumába. Tóth Lörincz.......................787 D inom dánom országa. Dalmady Győző............................802 C sak várja .... Györy Vilmos.....................................818 S horené. Amadit.................................................................827 Elet és jellemrajzok Dr. Bakody Tivadar..................................................... 63 Arany János................................................................... 74 Teresina Tua.................................................................. 90 Báró Kemény Gábor....................................................... 91 Gróf Széchényi Pál............................................................ 91 Gróf Ráday Gedeon . . ......................................93 D r. Samassa egri érsek..........................................................97 Mária Valéria és Auersperg Aglája............................ 49 Fel ekin é................................................................................195 Halmi Ferenez......................................................................158 Az orleansi herczegek................................................... 106 Ver escsagin ........................................................................65 Napoleon Jeromos herczeg.................................................75 (Jhanzy tábornok...................................................................74 Wagner Rikhárd...................‘.....................................124 B ismarck................................................................................139 Ybl Miklós..............................................................• . 159 Csiky Gergely...................'..........................................161 B érezik Árpád.......................................................................193 f Mailáth György.............................................................226 M olnárné............................................................................241 f Matolay Elek..................................................................262 C sillag Teréz.......................................................................273 Hieronymi Károly.......................................... 201 Steiger Gyula.......................................................................306 Rákosi Jenő •..................................................................308 M áday Izidor.......................................................................331 Chambord gróf..............................................................461 Lesseps Ferdinand.............................................................484 Kossuth Lajos.......................................................................563 Zimay László.......................................................................602 Gobhi Henrik.......................................................................623 ifj. Ábrányi Kornél.............................................................641 V ukovics Sebő..................................................................786 P olitika és művelődés történet. Az egyház és az üldözöttek...................■ ... . 234 A z „Ánciemrégime“ bünlajstromából. Dr. Molnár Antal 103 Egy senzációs eset a XV. században. Dr. Molnár Antal 234 Madame de Levigné. Rózsaági Antal............................250 V ázlatok Lengyelország történetéből . 583 Trónkövetelők. Sehoffer Antal...........................................598 Irodalom, Irodalom történet, Bölcselet. A kivándorlás költészete. Sebesi Job..............................51 A z amerikai szabadságharc költészete. Scossa Dezső. 63, 86 Mit mesélnek a Tátrában....................................................102 A zsidók a költészetben. Scossa Dezső............................114 Észlelet és képzelet. K. Tóth Kálmán...................38. 54 Emlékezőtehetség. Mathézer Márton ..............................71 C alderon a plágium vádja alatt. Kürthy Emil.... 215 Egy elfelejtett magyar költő. Dr. Kerékgyártó Elek . 314 Amerikai elbeszélők. Scossa D.............................. 359. 375 Erdélyi szász király ének. Tóth Sándor........................551 Egy regényíró pályája.................................................... 585 A szép többféle alakjában...............................................698 H azánk és népe. Debrecen. K. Tóth Kálmán ........................................... 15 Vis egrády képek............................................................. 58 S omlyó. Szekrényessy Kálmán..........................................138 S zepes-bélai cseppkő barlang........................, . . S zeged, ifj. Ábrányi Kornél................................. 159 Szepes szombathely...........................................................<(363) Déva vára...........................................................................603 Az úrmezői Rákóczi szilfa...............................................638- és országisme. A via Dolorosa Jeruzsálemben..........................................120 H elgoland...........................................................................139 Kirándulás az isztriai szigetekre..........................................406 A nosairek.............................................................................38 Lovesa Boszniában.............................................................171 Az aino-k...........................................................................670 A yurai cseppkőbarlang....................................................701 Az Arlberg-alagut......................................• . . . . 763 A Szkander Dagon épült vár Albániában.......................766 A Vádi Barada Palaesztinában..........................................782 A Gola Glavina .............................. . . 814 Vuci Grm ( Albániában..................................... 814 T ermészettudomány. Az élet megjelenése földünkön. Berky Gusztávtól . . 11 Mivé leszünk ? Ifj. Apáthy Istvántól...................130, 150 Tű zhányó hegyek. . . 556 Mikor még a kő is virág volt...........................................67 T A R T A L O 3VL_

Next

/
Thumbnails
Contents