Ország-Világ, 1899 (20. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom, 1899/2

TARTALOM Költemények. Oldal Báró Bálintitt József: Temető . . . 451 Császár Imre : Magamban......................674 Erdélyi Zoltán : Petőfi ..............................487 — Halottak estélye..............................705 — Dal a karácsonyfáról.....................863 F eleki Sándor: Ne légy kiváncsi . . 442 — Őszi napfény, hervadás .... 598 — Innominata.......................................662 — Salamon király és a veréb . . . 763 Kadosa Marcell: Viszontlátás .... 475 Kétly Endre : Borús órán..........................806 L auka Gusztáv: B. Dóra emlékköny­vébe ............................................................470 — Elmélkedéseim a segesvári ünne­pélyen ........................................................546 — Az erdődi várban..............................741 L évay Mihály : Dobolnak a faluban . 805 Méry Károly : Szerelem..............................458 M ezarthim: A Balatonparton . . . . 718 Mezei Ernő : A nagy Galeotto .... 419 Nagy György: Csatázzék inkább . . 539 Palágyi Lajos : Téli erdő..........................838 P ekry Károly: Tavaszi üzenet . . . 422 — A stureczi völgyben .....................466 — Búcsú....................................................583 — Csillagos éjjel...................................595 — Melegen süt le a nyári nap . . 619 — A tizenhárom..................................650 — Egy indián melódiára.....................702 — Coppée költeményeiből .... 738 — A liliomok halála..............................782 P etőfi Sándor: Erdőben..........................820 G . Pilisi Lajos : A föld .......................571 P oór János : E. Kovács Gyula emléke­zete ................. 745 S ajó Sándor: Nem járok én hintón . . 535 Siklóssy László : Utczán..........................858 S zabolcska Mihály: S jött a király ! . 597 •— Vágy...................................................814 F ülei Szántó Lajos: Senki gyermeke 784 Szűts Jenő : Nincs bocsánat.....................503 V áradi Antal: Petőfi visszatér .... 483 — István király ünnepére......................529 — Október 6-ikán..................................645 — Örökkévalóság..................................700 — Jézus a vándor..................................855 O ldal Charles Foley: Az ezredes..................475 Gottier Lajos : Szegény leány szerencséje 815 Cs. Guits Matild : A századvégi kis­asszony ........................................................426 — Egy sugár a leánylélekbői . . . 741 — Mata kisasszony maturált . . . 778 Guy de Maupassant: A vak koldus . 754 — Éter..........................................781 H ann Peppi : Nyolcz év után .... 701 Harmath Lujza: Parasztbecsület . . . 722 H. Havasi Albin : Lola..............................459 — Nyáresti hangok.....................492 — Fűit..........................................658 — A fecske.................................842 H erczeg Ferencz: Buda ébredése . . 753 Hevessi Jenő: A raűlovas ..... 598 Hoffmann Amadeus : Gluck lovag . . 674 Imogen : Egy kis díván meséje ... 738 Janka Kálmán : A gyáva..........................599 J erome K. Jerome : Kis babákról . . 449 Kállay Sándor : Az ideálista .... 838 Kálmán Dezső : Keresd az asszonyt, szeresd az asszonyt..............................603 K enedi Géza: A házasság......................833 Krúdy Gyula: Egy régi udvarház utolsó gazdája........................................................865 Lengyel Laura: Az első szerelem . . 743 Lovász János : A kolomposok . . . 823 Marriot Emil: Halálfélelem......................794 Mffy : Az unikum.......................................858 Mikszáth Kálmán: A szamár sine curában........................................................763 Milkó Izidor: A könyv és a magyar ember........................................................650 Murai Károly : A séták vége .... 641 Ossip Schubin (ford. Hann Peppi) : A kígyó .... •..................................507 P . Pécsi Jenő : A király..........................603 — Don Quichotte kapitány .... 735 — A kis Lizi elmén hazulról . . . 822 Pásztor József: A boldogság legen­dája .............................................................442 — A Bernátfalvi leányok . . 469, 485 Potapenko F. N. : Bolonszkiék szégyen­keznek ........................................................417 Puskin Sándor: A második lövés . . 455 Rákosi Viktor: A czár ..........................586 Jean Rameau : A magnolia csókja . . 802 Rubenescu Auguszta: A pénz . . . 796 Rudyard Kipling: Megzavart közle­kedés ............................................................618 — Bimi..............................................661 — Vasárnap délután.................679 — Hazudott halál............................723 — Namgáj Dúla............................803 J ules Sigaux: A csavargó..............421 S udermann Herman (ford. Hann Peppi): Keresd a férfit...........................................530 — Meg akar vele ismerkedni . . . 549 — A mintafiú..........................- . . . 583 — La donna é mobile....................685 C s. Szabó Kálmán: Egy holttest . . 486 Versényi György: Makrai László . . 680 — Éjjel...................................................795 Elbeszélések, rajzok, tárczák. Abonyi Árpád : Az istennő......................773 Altai Rezső : Mese az erdei tündérről 474 Bródy Sándor : Marinnay..........................698 Bussy István: Az ideál..........................587 Caragiale F. L.: A szerencse fia . . 433 Csehov Antal: Szinoeska..........................506 Drachmann Holger: A gyermek ... 714 Dvihally Géza: A haza földje .... 756 Eilt Spruit: A kengyelfutó ...... 793 Oldal Cs. Szabó Kálmán: Ingovány között 555, 567, 581, 599, 614, 635, 646 — A kikötőben....................................784 S zép János : Fehérék családi élete . . 458 — A feleség emléke................................819 Szigeti J. József: Az énekesnő . . . 438 — Az éjszakában..................................538 S zomaházy István: A beteg Alézia . 853 Szőllősi Zsigmond: A gyűrű .... 736 Tárnái Károly : Egy királyné csókja . 451 Telegdy Lajos: Egy módéiról . . . 570 — Fantom rózsái...................................742 Telegdi Pál: Hóvirág .... 663, 681, 703 Tichy Ákos: Ági.......................................666 Tolsztoi Leo : A gyertya..........................466 T ornay Cécile: Apród-szerelem . . . 814 Valnicsek Béla: Ne higyj vakon . . . 437 — A kik nem értik meg egymást . 501 — Ideál és valóság..............................676 B . Virágh Géza: Tubarózsa kisasszony 534 Zongora Arkanzászban .......................... 685 E let- és jeílemrajzok. r. v.: Borovszky Samu..............................446 V adnay Károly: Laukáról......................733 Zsül: Ámon Margit.......................................726 Az államvasutak új igazgatója .... 418 Bunsen Róbert.......................................... 595 C zecz tábornok...........................................542 Deák Anna............................................... 787 D r. Hutyra Ferencz .......................................614 Ihá sz Lajos....................................................785 Jogakadémiáink vezetői..............................684 E. Kovács Gyula...........................................500 Lord Albert..........................• . . . . 707 N agy Bella........................................................494 Dr. Rátz István...........................................718 Sc huszter Konstantin..................................484 Szterényi József ...........................................499 Tor ma Zsófia...............................................767 Ve rdi József....................................................746 Vészi József........................................... 500 V egyes czíkkek. Ábrányiné Katona Klementin : Záró­vizsgák a leánygimnáziumban . . . 430 — Világbéke...........................................434 D r. Bodon Károly : A gyermekvédő­kongresszus ...............................................605 — A keleti pestis...................................782 Dr. Busbach Péter: 1867. junius 8-ika 579 Eötvös Károly: Bittó István a főrendi­házban ........................................................545 Fk.: A Magyar Színművészet .... 806 Hamvai Sándor : A feketehegyi kápolna 589 Dr. Horváth Ödön: Petőfi Eperjesen . 805 Huttkay Lipót: Kettős élet......................551 E. Kovács Gyula: Az én E betűm 525, 535, 546 Oldal Dr. Körösy László : Arany János em­léke ............................................................561 Dr. Lendl Adolf: A kitömött madár és a tudomány ...............................................761 L ord Albert: A budai hegyek .... 704 Mattyasovszky Béla: Indiai ünnepély Djokján........................................................557 Milkó Izidor: A fehér asztalnál . . . 715 Mocsáry Béláné: Kalkuttából Derjee­lingbe............................................................776 Pfinn József: A kassa-oderbergi vasút iglói nevelő- és tápintézete . . . . 611 Rössler István : A kassai Nemzeti Szín­ház ............................................... 644 Schwarz I.-né: A nők foglalkoztatása 619 Cs. Szabó Kálmán: Egy sirhalom . • 524 Sz. Gy. : A VII. nemzetközi földrajzi kongresszus...............................................706 S z. J.: Csillagászat és a nagyközönség 568 Tikos : A szalmaözvegyekről (A hét tör­ténete, képekkel)...................... 490—491 — A hét története 419, 445, 461, 467, 507, 526, 539, 588, 595, 622, 659 Vértesi Károly: Az olajfák hegyén . 718 — Jeruzsálemtől Bethlehemig . . . 856 A budapesti állatorvosi főiskola ... 631 A Csorbái tó és a Magas Tátra . . . 653 A honvédminiszter jubileuma......................713 A József-műegyetem ...................................613 A kassa-oderbergi vasút iglói ünnepe . 625 A kecskeméti jogakadémia..........................721 A király unokájáról.......................................462 A kolozsvári Ferencz József-egyetem . 593 A Magyar Vasúti és Hajózási Klub meg­nyitása ........................................................693 A mesebeli király szerelme......................430 A nagyváradi jogakadémia......................634 A pozsonyi kiállítás...................................609 A Tátrában....................................................543 Az állami számvevőszék ünnepe . . . 701 Az egyetemről................................................577 Az első házeltolás Európában .... 429 Az elsősegély országos szervezése . . 844 Az Országos Magyar Czeczilia-Egyesület kongresszusa...........................................668 Bud apesti nyári lóversenyek......................574 Divat........................................... 477, 573, 637 E ötvös a tanukról és a szakértőkről . 477 Erzsébet királyné a sebesültek között . 447 Erzsébet királyné emléke..........................786 H ires komédiások.......................................510 Iparoktatásunk ünnepe..............................745 Ka rácsonyi rejtvénypályázatunk eredmé­nye .............................. 845 Kereszt a Novarrából..................................687 K özoktatásunk előharezosai......................214 Lobkowitz herczeg házassága .... 726 Mihály szerb fejedelem meggyilkolása . 461 Mikor ferdiilt el a szent korona keresztje ? 493 Ministeri utazás...........................................513 Napt ár-reform a'görögkeletieknél . . . 494 Petőfi diákkorából.......................................493

Next

/
Thumbnails
Contents