Orvosi Hetilap, 1885. január (29. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSI HETILAP. HONI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. Szerkeszti : MARKUSOVSZKY LAJOS tr. Főmunkatárs : BALOGH KÁLMÁN tnr. HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. ^ÜDAPEST, 1885. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA. DOROTTYA-UTCZA 14-DIK SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents