Orvosi Hetilap, 1960. január (101. évfolyam, 1-5. szám)

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÄL DR. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÄL DR. Ш1 wmm в®» U. sz. Sebészeti fcüit&a ivopyvráia Budapest, Vili. ßaross-u. 23-25 Telei on: 143-600. TARTALOMJEGYZÉK AZ I960. ÉVRŐL 101. ÉVFOLYAM MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK Ablonczy Pál: A bili rubinkutatás klinikailag jelentősebb kérdései és újabb iránya 629 Ajkay Zoltán: Cortison-chlorocid he­lyi alkalmazása a fül-, orr-, gége­gyógyászatban 315 Albert B. Szabin: A per os adott élő, gyengített polio vírus-vakcina ki­próbálásának jelenlegi állása 73 Alföldi Lajos: A baktérium- és ví­rus-genetika néhány aktuális kér­dése 865 Alföldy Jenő, Orbán Sándor: Kísér­leti adatok az „A frigore” arcideg- bénulás pathomechanizmusához 1523 Antal Elemér: Az intrauterin mag­zat életképességének vizsgálata a fronto-occipitalis átmérőre alapo­zott cephalometria útján 556 Asbót János: Az uterus-ruptura problémája a modem szülészetben 659 Badó Zoltán és ifj. Badó Zoltán: A gonitis tuberculosa korai műtété 1599 Bagoly Pál és Szalay György: A ko­raszülés és a gümőkór 1706 Bagoly Pál, Szalay György: Tüdő- gümőkóros terhesek szülésvezetése 721 Bakács Tibor: Az eddigi poliomyeli­tis ellenes vaccinatio eredményei­nek értékelése 685 Balassa Mária: A gyomornedv acidi- tásának meghatározása szonda nélkül (Gastrotest alkalmazása 50 esetben) 259 Balázs Viktor és Cserháti István: Antibiotikumok hatásossága húgy­úti fertőzésekben 626 Balázs Viktor, Cserháti István, Szarvas Ferenc és Varró Vince: A tápcsatorna felső részének bakté­riumflórája és a sósavszekréció kapcsolata 1697 Balázs Viktor, Kovács Gábor: „Akut fázis reakciói” a postoperativ szak­ban 1455 Balogh János, Balogh Péter, Szíjártó Lehel: Valódi lépcysta 1571 Balogh János, Liszka György és So­mogyi Béla: Vesesüllyedés okozta nyombélszűkület 417 Balogh Péter: Hyaluronidaseval ke­zelt localis myxoedema 171 Baló József, Kendrey Gábor, Juhász Jenő és Besznyák István: Kísérle­tes vizsgálatok a DBM (Ris) [1, 6—bis (2—bromaethylamino) —1, 6—desoxy—D. mannit dibromat] daganatnövekedést gátló hatásáról 157 Baradnay Gyula, Hoffmann János, ökrös József: Dyschondroplasia és haemangiomatosis (Maffucci synd­roma) 1753 Baranyai Elemér, Szendrői Zoltán és Csernus Alan: A hólyagtuberculo- sis helyi kezelése 92 Barna Sándor és Baumann Miklós: Üjabb adatok a pajzsmirigy-hor- monfractiók jelentőségéhez 1162 Barta Lajos: Az öröklés problémája diabetes mellhúsban 197 Bartos Gábor, Karmos Viktor, Szöl- lőssy László, Török Béla, Kustos Gyula és Czigner Jenő: A magyar műanyag-érprothesisről 1458 Bánder Andor: Gümőkór miatt vég­zett tüdőcsonkoló műtétek utáni szülési eseteink 1375 Bánk Endre: Homológ spermával végzett mesterséges megterméke­nyítés 307 Bánk Endre: Kézi kolposkop 1783 Bárd Rudolf és Szüle Endre: Tapasz­talataink Solvarsinnal a trichomo­niasis kezelésében 414 Bekény György, Kraft Franciska és Láng Sándor: Durabolin (19 Nor— Androstenolphenyl—propionat) al­kalmazása a flystrophia musculo­rum progressiva kezelésében 229 Bendig László. Vaskó János: Ta­pasztalataink a gyermekkori rheu- más láz kezelésével kapcsolatban 1560 Benkö György: A gyomorfekély pa- thológiai állapotának megítélése gastroskopiával 1026 Benkö , Sándor, Macher Anikó, Szarvas Ferenc, Tiboldi Tibor: Aro­más olajok hatása a nyulak Cho­lesterin etetéses atherosclerosisá- ra 949 Bernát Iván: A hyposiderosis jelen­tősége az ozaena pathogenesisében 913 Berták Lóránd, Kemenes Ferenc és Szarka Géza: Laboratóriumi fertő­ződés egy esete rágcsálókhoz adap­tált Leptospira canicolával 1711

Next

/
Thumbnails
Contents