Orvosi Hetilap, 1960. február (101. évfolyam, 6-9. szám)

1960-02-07 / 6. szám

Új folyóirataink: Régi kívánságoknak tehetünk eleget, amikor bejelentjük, hogy 1960. január 1-től három új folyó­irattal gazdagodik szakfolyóirataink sora. Örömmel közöljük, hogy ezzel oly rég esedékes és szükséges szakirodalmak megjelentetése vált lehetővé, amelyek lényegesen előbbre viszik a szakmai képzést, a tudomány fejlődését. „ORVOSKÉPZÉS" Főszerkesztő: SIMONOVITS ISTVÁN dr. Az újonnan meginduló folyóirat szerkesztésében az „ORVOSKÉPZÉS” legjobb hagyományaira kívánunk támaszkodni. Az „ORVOSKÉPZÉS” a magyar orvosi irodalom egyik legtekintélyesebb és. legszínvonalasabb folyóirata volt. Arra törekszünk, hogy a folyóirat kielégítse a mindennapi gyakorlat problémáival küzdő gyakorló orvost és a legképzettebb szakorvost is. Az „ORVOS­KÉPZÉS” hasábjain a legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakemberek összefoglaló munkái fognak megjelenni. Előfizetési ára fél évre 32,— Ft, egész évre 64,— Ft _________ „ MAGYAR TRAUMATOLÓGIA, ORTHOPAEDIA ÉS HELYREÁLLÍTÓ SEBÉSZET" Főszerkesztő: SZÁNTÓ GYÖRGY dr. A folyóirat foglalkozni kíván a hazai és külföldi baleseti sebészet időszerű kérdéseivel. Magába foglalja a kísérletes kutatómunka eredményeit, a beteganyag statisztikai feldolgozása alapján nyert tanulságok ismertetését, orthopaed szakorvosaink és plasztikus sebészeink munkásságát, különös súlyt helyezve arra, hogy az elméleti kutatások és tudományos dolgozatok a gyakorlatot szolgálják. A lap közölni kívánja elismert külföldi szakemberek cikkeit is, hogy ezzel is szélesítse olvasó- közönségének látókörét. Célja még a lapnak a továbbképzés és az újítások szolgálata is. Előfizetési ára fél évre 48,— Ft, egész évre 96,— Ft „RHEUMOTOLÚGIA-BALNEOLÜGIA-ALLERGOLÚGIft" Főszerkesztő: FARKAS KAROLY dr. A rheumás betegségek népegészségügyi és népgazdasági jelentősége egyre inkább növekszik. Ebből a szempontból is jelentős a most meginduló szaklap. A Rheuma Szakcsoport és a Belgyógyász Szakcsoport Allergia szekciójának hivatalos lapja a rheumás betegségek klinikai és laboratóriumi kutatási problémáival, a rheumás betegségek és sok más betegség gyógyításában igen fontos balneotherapia és általában fizikotherápia speciális kérdéseivel, továbbá — figyelembe véve az allergiás mechanizmus fontos szerepét a betegségek, elsősorban a rheumás természetűek keletkezésében — az allergológia gyakorlati és elméleti problémáival kíván foglalkozni. Előfizetési ára fél évre 40,— Ft, egész évre 80,— Ft Megrendelhető: a „MEDICINA” Egészségügyi Könyvkiadó Laposztályánál, Budapest, V. kér., Beloiannisz u. 8.

Next

/
Thumbnails
Contents