Orvosi Hetilap, 1960. március (101. évfolyam, 10-13. szám)

1960-03-06 / 10. szám

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK W. Leichner Zsuzsa dr.: Wald Béla dr. (1904—1960) .. .. 325 KLINIKAI TANULMÁNY Ungar Imre dr.: Re-resectio a tüdőgümőkór kezelésében 327 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Gráf Ferenc dr., Matsch Jenő dr., Kämmerer László dr. A hypophysis-hypothalamus rendszer fékezésének ha­tása az experimentális magaslati polyglobulia kifej­lődésére......................................................i .....................332 C sászár Gyula dr.: Az intracután alkalmazott kongó­vöröspróba értékelése rheumatoid arthritis eseteiben. 334 Zonda Mária dr.: A bromsulphalein kiválasztás idejének diagnosztikus értéke. ..............................................337 TOXICOLÓGIAI TANULMÁNY Gedeon András dr.: A heveny isonicotinsav-hydrazid mérgezésekről. .............................................................339 A GYAKORLAT Drexler Miklós dr., Medgyes Árpád dr. és Dénes Zoltánné: A megnagyobbodott léppel összetéveszthető retroperi- toneális daganatok néhány kérdéséről..........................342 EGÉS ZSÉGÜGYI SZERVEZÉS Nyakas Ákos dr.: A csípőficamos szűrővizsgálatok meg­szervezése Pécsett és Baranya megyében..........................345 KA ZUISZTIKA Selmeci Ernő dr. és Péterfy Károly dr.: Egyidejű méhen- belüli és méhenldvüli terhesség...................................... HO RUS, Orvostudományi Dokumentációs Szolgálat Űj korszak a gümőkór kezelésében ...................................349 A lbert Schweitzer levele .................................................. 351 Röntgenkészülék a századfordulót megelőző időből .. .. 351 Adalék Müller Kálmán életrajzához ............................... 353 1 20 évvel ezelőtt alapozták meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlését ............................355 O rvosokról — orvosoknak ............................... .. .. 356 A világ minden tájáról .. 356 Levelek a szerkesztőhöz Kéziratok, táblázatok, korrektúrák ...................................357 K önyvismertetés ...............................................................................358 Hírek ......................................................................................................359 Pályázati hirdetmények ...................................................................360 Előadások, ülések (borító III.) 101. évfolyam 10. szám 325—360 oldal Budapest, 1960. március 6. Előfizetési ára 1 évre : 120,— Ft, egyes példány ára : 3,— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents