Orvosi Hetilap, 1960. július (101. évfolyam, 27-31. szám)

1960-07-03 / 27. szám

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK Takátsy Gyula dr.: Az influenza-kérdés jelenlegi állása . . . ; 937 EREDETI KÖZLEMÉNYEK * Irányi Jenő dr., Orovecz Béla dr. és Somogyi Endre dr.: Komplex fizikai tényezők okozta vegetatív idegrend­szeri zavarok ........................................................................941 St rausz Imre dr. és Janikovszky Béla dr.: Corticosteroid­myopathia ....................... 946 B enkő Sándor dr., Macher Anikó dr., Szarvas Ferenc dr. és Tiboldi Tibor dr.: Aromás olajok hatása a nyulak cholesterin etetéses atherosclerosisára...............................949 J elűnek Harry dr., Csillag István dr. és Kádár Anna dr.: Hazai műanyag ér-prothézisek alkalmazásának ered­ményei kísérletekben ..........................................................950 THERAPIAS KÖZLEMÉNYEK Rényi Kázmér dr.: A sulfonamid-kezelés javallatának kérdései, különös tekintettel a tartósított készítmé­nyekre ..................................................................................951 Döme László dr. és Szirtes Mária dr.: Tartós hatású sulfonamidok ........................................................................953 Czigány Jenő dr.: Therapíás tapasztalataink fül-, orr-, gégemegbetegedéseknél alkalmazott, hosszúhatású, depot-jellegű sulfonamid készítménnyel .....................956 Ü JABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK Lázár Dezső dr.: Műtéti tapasztalatok colitis ulcerosa radikális kezelésével ..........................................................958 KLINIKAI TANULMÁNY Szendi Balázs dr. és Lakatos István dr.: A gestatióval kapcsolatos kóros vérzékenység klinikai vonatkozásai 962 KAZUISZTIKA Kemény Pál dr.: Rubeola idegrendszeri szövődménnyel 965 SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY A sulfonamidok „rehabilitációja”...........................................967 L evelek a szerkesztőhöz Egy terápiás közlemény margójára....................................; 968 K önyvismertetés ...................................................................................970 Megalakult a „Korányi Sándor Társaság”....................................971 H írek...................................................................... 972 P ályázati hirdetmények ......................................................................972 Előadások, ülések , . ,..................................... 972 1 01. évfolyam 27. szám 937—972 oldal Budapest, 1960. július 3 Előfizetési ára 1 évre: 120,— Ft, egyes példány ára s 3,— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents