Orvosi Hetilap, 1960. augusztus (101. évfolyam, 32-35. szám)

1960-08-07 / 32. szám

ORVOSI HETILAP ____||||n i, „mm II IMllMITf MIMII irrr-TM^ ———————————m T ARTALOMJEGYZÉK Rózsahegyi István dr.: A klinikus feladatai a rehabilitációban 1117 PREVENCIÓ KÉRDÉSEI Petrilla Aladár dr.: A tetanus elleni védőoltások ered­ménye . , ....................................................: . .. 1121 K LINIKAI TANULMÁNY Nemes János dr. és Farkas András dr.: A méhnyakrákok korai kórismézése terén elért eredményeink . . . . 1124 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Bíró László dr., Gräber Hedvig dr., Somogyi Györgyi dr. és Iván Éva dr.: Adatok az antibiotikum synergiz- mus-antagonizmus kérdéshez. (Antibiotikum kombi­nációk hatása staphylococcus törzsekre in vitro) . . 1127 Steiner Béla dr., Putnoki Gyula dr., Kovács Klára dr. és Szabón József dr.: A garat, gége és gége alatti terület baktériumflórájának vizsgálata .................1130 TO VÁBBKÉPZÉS Moussong-Kovács Erzsébet dr. és Mike Terézia dr.: Az elektroenkephalographia belgyógyászati vonat­kozásairól ..................................................... 1133 DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁS í Eper Tivadar dr. és Bohenszky György dr.: Egyszeri, lemezváltás nélkül készült alsóvégtag arterio- graphiák értékelése ..........................................................1136 KAZUISZTIKA Gál György dr. és Ormos Jenő dr.: A gyomor Hodgkin­kórja ..................................................................................1137 Dósa Árpád dr. és Pfahler Pál dr.: Légzésbénulással járó ritka bárium-nitrát mérgezés...........................................1140 Megjelent ........................................................ 1141 HORUS, Orvostudományi Dokumentációs Szolgálat A mikroszkóp első 300 évének története...............................1143 É lő poliovírus-oltások a Szovjetunióban, Lengyelország­ban és Csehszlovákiában . , : s . , ; . . . ; . . . 1147 Kongresszusok .. 1148 Orvosokról — orvosoknak . .............................................. . . 1149 A világ minden tájáról ............................................................1150 K önyvismertetés ..................................................................................1151 Hírek . ...................................................................................................1152 1 01. évfolyam 32. szám 1117—1152 oldal Budapest, 1960. augusztus 7 Előfizetési ára 1 évre: 120,— Ft, egyes példány ára: 3,— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents