Orvosi Hetilap, 1960. szeptember (101. évfolyam, 36-39. szám)

1960-09-04 / 36. szám

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK Kaszás Tibor dr. és Papp Gábor dr.: Gyógyszermérgezések a gyermekkorban .............................. .....................................1261 K LINIKAI TANULMÁNYOK Kunos István dr. és Szabó Zoltán dr.: Hat év tapasztala­tai vena iliaca ligatura hatásáról a cardiális decom­pensatió kezelésében.................................................... .. 1265 B ruckner Piroska dr. és Feszi er György dr.: A vérátöm­lesztés javallatainak felülvizsgálata különös tekintet­tel a hepatitis veszélyre.....................................................1268 Kis-Várday Gyula dr.: Aortameszesedések gyermekkor­ban .............'............................................................................1270 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Flesch István dr.t Az újszülöttkori BCG.-oltások tuber­kulin-ellenőrzése HUMAN T.T. Forte-tapasszal .. .. 1273 Fülöp Tibor dr., Kocsár László dr. és Nagy Judit dr.: Chlorpromazin hatása a vasfelszívódásra per os adott radioaktív vas-izotóp alkalmazása esetén....................1275 P ATHOLÓGIAI TANULMÁNY Vécsei Anna dr.: Osteoid osteoma.............................................1277 THERAPIÁS KÖZLEMÉNY Tóth József dr. és Fürst Ferenc dr.: Gastropin-kezelés urológiai betegségekben........................................................1280 K AZUISZTIKA Pupp Lajos dr.: Aplasiás krisis haemolysises anaemiában 1281 Juhász Lajos dr.: Gyomorrák perforatio ja a gyermek­ágyban .................................................................. 1283 HORUS, Orvostudományi Dokumentációs Szolgálat A csehszlovák orvostudomány és egészségügy terén vég­zett tudományos munka eredményei .............................1285 A z EVSZ munkája 1959-ben..................................................1287 Koch Róbert ismeretlen magyar vonatkozású levele .. .. 1288 Az elhízottak ábrázolása az európai festészetben és grafi­kában .............................................................................. .. 1289 A világ minden tájáról ..............................................................1292 K önyvismertetés................................................................................................1293 Hírek.......................................................................................................................1293 Pályázati hirdetmények.................................................................................1296 Előadások, ülések..............................................................................................1296 101. évfolyam 36. szám 1261—1296 oldal Budapest, 1960. szeptember k Előfizetési ára 1 évre: 120,— Ft, egyes példány ára : 3,— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents