Orvosi Hetilap, 1960. október (101. évfolyam, 40-44. szám)

1960-10-02 / 40. szám

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK HraboVszky Zoltán dr.: Várható-e az orvosi gonadterhelések következtében változás á genetikus prognózisban? . . . . 1405 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Sós József dr., Gáti Tibor dr., Kemény Tibor dr., Rigó János dr. és Budavári István dr.: Alimentaris myo- cardnekrosisok előidézése patkányokban ................... 1409 S zabó Zoltán dr.: A vesehaemodynamika és a diuresis változása hypertoniás betegeken reserpin hatásara 1413 Rochlitz Károly dr.: Érhang-vizsgálat új módszere . . . . 1415 Köröskényi Kálmán dr., Juba Ferenc dr. és Vajda Gyula dr.: Hypertoniás betegek komplementkötési vizsgá­lata „érantigénnel” ............................................................ 1417 KLINIKAI TANULMÁNYOK Selmeci Ernő dr. és Barla-Szabó László dr.: Üjabb ada­tok az endometrium-biopsia jelentőségéhez női med­dőségben (450 eset értékelése).................................... 1418 C zina Géza dr.: Pneumoniát utánzó röntgenárnyékok influenza kapcsán......................................................... 1421 KAZUISZTIKA Gyenes Vilmos dr. és Grósz István dr.: Dysostosis man­dibulo-facialis klasszikus esete............................ 1424 T örök Béla dr.: A Meckel-diverticulum, mint veszély­forrás ............................................ 1425 HORUS, Orvostudományi Dokumentációs Szolgálat A polgári orvosi etika Csehov műveiben . . . . . . . , 1527 Az afrikai városiasodás egészségügyi problémái . . . 1430 In memoriam Lovrekovich István ....................................................... 1433 R obert McCarrison ....................................................... 1433 A világ minden tájáról................................................... 1434 Levelek a szerkesztőhöz Az első Teratológiai Symposion tanulságai . . . . . . 1435 A serumbilirubin meghatározás értékelésének kérdéséhez 1435 Könyvismertetés .........................................................................................1435 Hírek .............................................................................................................1436 Pályázati hirdetmények ..................................................................... 1440 Előadások, ülések .....................................................................................1440 101. évfolyam 40* szám 1405—1440 oldal Budapest, 1960. október 2. Előfizetési ára 1 évre: 120,— Ft, egyes példány ára B.— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents