Orvosi Hetilap, 1960. november (101. évfolyam, 45-48. szám)

1960-11-06 / 45. szám

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK Pesta László dr.: November 7 ..........................................................1585 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Németh-Csóka Mihály dr. és Lux Ottó dr.: Klinikai- pathologiai megfigyelések 7 endogen ochronosisos beteggel kapcsolatban .......................................................1587 F öldvári I. Péter dr., Simon György és Györgyi Sándor: Novocain hatása a bőrkapillárisok permeabilitására 1591 Káldor Antal dr. és Pogátsa Gábor dr.: Adatok a Car­butamid idegrendszeri hatásához........................................1593 K LINIKAI TANULMÁNYOK Kertész Tivadar dr., Kremmer Tibor, K.-né Rotter Lilian dr. és Ferenczy Edit dr.: Glutaminsav-oxalecetsav transaminase és a szívizominfarctus................................1596 B adó Zoltán dr. és ifj. Badó Zoltán dr.: A gonitis tuber­culosa korai műtété.................................................................1599 PATHOLÓGIAI TANULMÁNY Ormos Jenő dr.: A halálos daganatemboliák................. 1602 T HERAPIÄS KÖZLEMÉNY Háncsok Máriusz dr. és Victor Ágoston dr.: Mepro- bamattal (Andaxin) szerzett tapasztalataink a prae- menstruatiós tünetcsoport kezelésében ............................1607 RITKA KÓRKÉP Láng János dr.: Két szárra hasadt urachussipoly ritka esete .........................................................................................1609 technikai Újítás Herczegh Miklós dr.: A világrahozott csípőficam keze­lése acélsínnel kombinált gipszkötéssel .........................1611 L evelek a szerkesztőhöz A Csaba—Törő-féle rákreakció és az utánvizsgálatok értékeléséről ................................................................................1613 A hysterosalpingographia diagnosztikus értékéről, külö­nös tekintettel a gonadok sugárkárosodására . . . . 1616 Női nemiszervi gümőkór; konzervatív vagy radikális műtéti kezelést?................................... 1617 A női genitalis tbc diagnosztikájának nehézségeiről . . 1618 Az E-vitamin hatásáról thyreotoxicosisos myopathia kezelésében .................................................................................1619 Előadások, ülések .....................................................................................1620 101. évfolyam 45. szám 1585—1620 oldal Budapest, 1960. november 6 Előfizetési ára 1 évre: 120,— Ft, egyes példány ára 3,— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents