Orvosi Hetilap, 1960. december (101. évfolyam, 49-52. szám)

ORVOSI HETILAP TARTALOMJEGYZÉK Korpássy Béla dr.: A hypothalamus eredetű endokrinopathiák némely formájáról ..............................................' ....................1729 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Lélek István dr., Füredi Szabó Marianne dr. és Medgyesi György dr.: Essentialis zsírsavak hatása a plasma- lipoprotein frakciókra kísérletes atherosclerosisban 1735 Soós Sándor dr.: A serum aldolase aktivitás változása gyilkosgalóca mérgezésben ............................................1738 KLINIKAI TANULMÁNYOK Telegdi István dr., Bálint Judit dr., Gorove László dr., Matuska Gergely dr., Pintér Gabriella dr., Strébely Gusztáv dr. és Szeniczey Kornélia dr.: A gyermek­kori erythema nodosum tuberculosum.........................1740 Papolczy Antal dr. és Mike János dr.: A tüdő echino­coccus sebészi kezelése . ......................................................1744 P ATHOLÖGIAI TANULMÁNY Hollósi Katalin dr. és Radnai Béla dr.: A kollagenosisok tüdőelváltozásainak pathológiája........................................1746 T HERAPIÁS KÖZLEMÉNY Gémesi Gyula dr. és Pászthy Ottó dr.: Entamoeba histo­lyticával fertőzött gyermekek ambulans kezelése 1750 RITKA KÓRKÉPEK Baradnay Gyula dr., Hoffmann János dr. és Ökrös József dr.: Dyschondroplasia és haemangiomatosis (Maf- fucci-syndroma) .........................................................................1753 Less Etelka dr.: Bonnevie—Ullrich-syndroma.........................1756 L evelek a szerkesztőhöz A rehabilitáció kérdéséről..................................................... 1759 „ Tetran i. v.” intraperitoneálisan.........................................1759 K önyvismertetés ............................................................................... 1760 M egjelent ...................................................................................... , 1760 Hí rek ......................................................................................................1761 Pályázati hirdetmények ............................................... . . .. 1763 E lőadások, ülések................... , . . .............................. 1763 1 01. évfolyam 49. szám 1729—1764 oldal Budapest, 1960. december 4 Előfizetési ára 1 évre: 120,— Ft, egyes példány ára 3,— Ft

Next

/
Thumbnails
Contents