Orvosi Hetilap, 1961. február (102. évfolyam, 6-9. szám)

1961-02-05 / 6. szám - Verzár Frigyes: Az egyén életkora, mint a pharmakologiai hatás egyik paramétere

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. . DARABOS PAL DR. * * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. . SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR D R. . Szerkesztő: BRAUN PÄL DR. 102. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 1961. FEBRUÁR 5 Kísérleti Gerontológiai Intézet, Basel Az egyén életkora, mint a pliarmakologiai hatás egyik paramétere* Irta: Ver zár Frigyes dr. A gyógyszer- vagy méreg-hatásokat rendsze­rint valamilyen kísérleti állat testsúlyára vonat­koztatjuk és mint mg/kg testúly fejezzük ki. Köz­tudomású, hogy ezeket az állatkísérletekben nyert adatokat nem lehet közvetlenül az emberre átvinni, de mindamellett irányadók. A tapasztalt klinikus természetesen azt is jól tudja, hogy a dózist indi­viduálisan kell módosítani és gyermekeknek más dózist ad, mint felnőtteknek. Rendszeres kísérleti vizsgálatok abban az irányban, hogyan módosul a hatás különböző korú felnőtteknél, alig történtek. Intézetünkben, fehérpatkány tenyészetünkben, minden korú állat van. Az állatok fele eléri a két­éves kort, nagyon kevés lesz hároméves, nagy rit­kán 40—41 hónapos. Ilyenformán összehasonlításra alkalmas anyagunk van, amelyen gyógyszerek ha­tását különböző korú egyedekan összehasonlítóan vizsgálhatjuk. A következőkben D. Farmer munka­társam ilyen irányú kísérleteit fogom megbeszélni, amelyek két év óta folynak. * Id. Issekutz Béla professzor 75. születésnapjára. Először egy barbiturat, az Evipan (Hexobarbi- tal) hatását vizsgáltuk. Ez patkánynál i. p. injekció után kitűnő narkózist ad. 4—5 hónapos (felnőtt, 1; Konroll 2; i mg Amphetamin pro kg s. c. }; 1 mg Amphetamin és go mg Hexobartital pro kg i. p. 2. ábra fiatal) állatoknál 80 mg/kg ad teljes narkózist, vi­szont 29—32 hónapos öreg állatoknál már 50 mg/kg elegendő (1. ábra). Evipan-nal ellentétes hatása van az Amphet- amin-nak (Benzedrin). Az ingerlékenységet fokozó hatása van és evipan-narkózisból felkelti az állatot. Ha Amphetamin-ból sc. 1 mg/kg adunk 4—5 hónapos, felnőtt, fiatal patkánynak (2. ábra), né­hány perc múlva feltűnő motoros nyugtalanság je­16 i. ábra.

Next

/
Thumbnails
Contents