Orvosi Hetilap, 1961. július (102. évfolyam, 27-31. szám)

1961-07-02 / 27. szám - Kaszás Tibor - Nagy János: Gyermekkori heveny aethylalkoholmérgezések

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN D R. * DARABOS PÄL D R. . FISCHER ANTAL DR. . HIRSCHLER IMRE DR LENART GYÖRGY D R. . SÓS JÓZSEF D R. . SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. . Szerkesztő: BRAUN PAL D R. 102. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 1961, JÚLIUS 2 X / Debreceni Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika és Igazságügyi Orvostani Intézet Gyermekkori heveny aethylalkoliol mérgezések Kaszás Tibor dr, és Nagy János dr» A gyermekkori heveny aethylalkoholmérgezést a gyermekgyógyászati kézi- és tankönyvek (Fan­coni—Wallg ren, Feer, Glanzmann, Mitchell—Nelson, Opitz, Petényi, Rominger) röviden érintik. Az iro­dalomban is többnyire egy-egy eset ismertetésével találkozunk (Breitenecker, Elbel, Fazekas, Gerló- czy, Huber, Kaszás és Szerdahelyi, Kieser, Nagy J.). A kérdés beható tanulmányozását indokolttá teszi egyrészt az a tény, hogy heveny aethylalkohol- mérgezések — nemegyszer halálos kimenetellel — gyermekkorban is elég gyakran előfordulnak, más­részt az a tapasztalat, hogy a gyermekkori alkohol­mérgezés — a fiatal, növekvő gyermeki szervezet­nek a felnőtt szervezettől eltérő élettani adottságai miatt — tüneteiben, következményében más jel­legű, mint a felnőttkorban, ezért a kórismézés, az elkülönítő kórismézés és a gyógyító beavatkozások szempontjai is más jellegűek. A mérgezések okai és körülményei is sok te­kintetben a felnőttkortól eltérőek. A régebbi iro­dalomban szerepel csak az alkoholnak gyilkosság céljaira, történő felhasználása, amikor is a gyer­meknek több evőkanál koncentrált alkoholt adtak be (Wagner—Schellenberg). Gyermeknek felnőtt részegtől való leitatása még napjainkban is előfor­dul. Leggyakrabban figyelmetlenség, gondatlanság, hanyagság, összetévesztés — a szülők, hozzátarto­zók és felügyelettel megbízott személyek részéről — szerepel a kórelőzményben. Régebbi közlemények­ben történik említés olyan esetekről, ahol az alko­holtartalmú italokat étvágyjavítás, erősítés céljá­ból gyakran maguk a szülők adták gyermekeiknek (Brugsch, Bruns—Cramer—Ziehen, Follet, Hollós, Roubinovitch, Székely). Vidékünkön szórványosan ugyan, de még ma is találkozunk ilyen téves felfo­gásokkal. Az a rossz szokás, hogy csecsemőnek nyugtatásként a darájába alkoholt kevernek, vagy 79 az, hogy a szopókát alkoholban tartják, szerencsére kiveszőiéiben van. Mayrhofer közlése szerint egyes amerikai klinikákon még ma is csecsemőknek, kü­lönböző műtétek előtt (herniectomia, analatresia-, spina bifida-műtét), nyugta tóul édesített, vízzel hí­gított whiskyt adnak. Egyes vidékeken még ma is hisznek abban, hogy az alkoholfogyasztás véd bizo­nyos fertőző betegségekkel (Heine—Medin, influen­za) szemben (Nagy és Valentini). Mások az alkohol­nak gyógyító hatást tulajdonítanak, így vidékün­kön még az utóbbi időben is találkoztunk több olyan eszméletben állapotban beszállított gyermek­kel, kiknek hasmenés gyógykezeléseként rumot, pá­linkát adtak szüleik. Az alkoholtartalmú italok, illetve különböző alkoholtartalmú készítmények a legkülönbözőbb módon juthatnak a szervezetbe. Az alkohol a sérült bőrön át is felszívódik. Alkoholos borogatás és párakötés eredményeként kifejlődött toxikus álla­pot, sőt, halálos mérgezés esete is ismert (Brugsch, Flesch, Fried, Klein, Starkenstein—Rost—Pohl). Az anyatejjel gyakorlatilag olyan kevés alkohol kerül­het a csecsemő szervezetébe, hogy a mérgezésnek ez a formája — mely főleg francia szerzők közlé­seiben szerepel — erősen vitatható (Böttrich, Brugsch, Flesch). Szóba kerülhet alkoholgőzök be- légzése is (Kraus—Brugsch). Konyakos meggy fo­gyasztása utáni akut alkoholmérgezés esetét Füh- ner említi. Eckardt 20 hónapos gyermeknél alkoho­los töltetű csokoládébonbon fogyasztása után írt le heveny aethylalkoholmérgezést. Más esetben féreg- űzéshez helytelenül összeállított beöntő-oldat volt a mérgezés forrása (Mueller). Orvosi beavatkozá­sokkal kapcsolatban is előfordultak már alkohol­mérgezések, amikor pl. az infusióként használt oldatot alkohollal cserélték össze (Brugsch).

Next

/
Thumbnails
Contents