Orvosi Hetilap, 1961. július (102. évfolyam, 27-31. szám)

1961-07-02 / 27. szám - Kaszás Tibor - Nagy János: Gyermekkori heveny aethylalkoholmérgezések

I2j0 ORVOSI HETILAP A gyermeki szervezet alkohol iránti fokozott érzékenysége közismert. Ökrös—Beöthy—Fazekas szerint a felnőtt halálos adag egytizede elégséges gyermeknél halálos kimenetelű mérgezések okozá­sához. Sejdel szerint a toxikus alkoholdózis 10—15 ml. A halálos dózist Petényi 20—25, Starkenstein—- Rost—Pohl 25, Zangel 30—50 g-ban határozza meg. Fibel szerint a halálos dózis felnőtteknél 6—8, gyer­mekeknél 3 g/testsúlykg. A véralkoholtartalom ilyen esetekben 3,5—4,5%°. Jungmichel szerint azok­belehelés következtében fulladás vagy tüdőgyulla­dás) lép fel. A háborús évek tapasztalatai azt mu­tatják, hogy az éhezés, fáradtság beszűkíti az alko­holtűrőképességet; számos olyan halálos kimene­telű alkoholmérgezést észleltek felnőtteknél, ame­lyekben a véralkoholtartalom csak a 2,5%°-et érte el. A debreceni Gyermekklinikán 1949—59. idő­szakban kezelt 480 mérgezett közül 35 alkoholmér- gezéses eset volt (Kaszás és Papp). A 35 eset adatait táblázatban állítottuk össze (1. sz. táblázat). A táb­1. t áb l ázat 1 Sorszám J elzés Nem K or (év) Fogyasztott szeszesital 4 Tudatállapot Eszméletlen állapot . időtartama órákban Hőmérséklet C° Pulzus Beszállításig eltelt óra Ápolási nap A mérgezés körülményei minősége mennyisége 1. T. Zs. $ 6 pálinka ismeretlen eszméletlen 48 38,0 120 3 8 gondatlanság 2. T. I. 9 3 rum 1 kávéskan. eszméletlen 12 38,0 96 4 3 gyógyszerként 3. R. I. d 5 bor ismeretlen eszméletlen 12 36,4 128 3 2 gondatlanság 4. L. Qy. cf 4 rum 200 ml eszméletlen 15 37,8 140 4,5 15 gondatlanság 5. N. A. cf 6 pálinka 100 ml bágyadt — 37,5 124 3 2 gondatlanság 6. H. L. c? 9 bor ismeretlen bágyadt — 37,2 ? ? 2 gondatlanság 7. Cs. ZS. 9 9 ismeretlen ismeretlen eszméletlen 10 36,6 104 3 2 apja itatta 8. Sz. M. 9 6 den. szesz 150 ml eszméletlen 14 36,4 108 4 2 gondatlanság 9. N. I. 9 5 rum 50 ml aluszékony — 40,0 112 9 11 gyógyszerként 10. J. i. d 6 pálinka ismeretlen eszméletlen 10 37,4 64 4 4 gondatlanság 11. Sz. M. 9 4 rum 50 ml bágyadt — 36,6 124 15 5 gyógyszerként 12. F. I. cf 10 szilvabor ismeretlen aluszékony — 37,3 118 2,5 2 gondatlanság 13. I. J. cf 6 bor 1000 ml eszméletlen 5 36,6 64 5 3 gondatlanság 14. K. M. 9 3,5 rum 50 ml eszméletlen 10 37,2 132 4,5 2 gyógyszerként 15. H. I. cf pálinka ismeretlen aluszékony-r­37,6 96 ? 3 gondatlanság 16. K. T. cf 7 rum 30 ml eszméletlen 3 37,3 84 4 3 gyógyszerként 17. R. I. 9 4 pálin.+bor ismeretlen eszméletlen 3 36,7 120 3 2 gondatlanság 18. B. L. cf 2 bor ismeretlen eszméletlen 13 37,2 92 4 3 gondatlanság 19. B. M. cf 8 bor ismeretlen eszméletlen 18 37,2 92 11 7 gondatlanság 20. K. A. 9 3,5 pálinka 50 ml eszméletlen 5 nap 39,6 124 16 14 gyógyszerként 21. A. M. 9 8 konc. alk. 70 ml eszméletlen 20 nap 39,2 140 1,5 20 gondatlanság 22. P. K. d 5 bor 1500 ml eszméletlen 10 37,2 120 1 2 gondatlanság 23. H. I. 9 6 rum 150 ml eszméletlen 10 39,2 146 12 2 gyógyszerként 24. Sz. S. cf 5 den. szesz 150 ml eszméletlen 3 37,2 112 5 3 gondatlanság 25. U. M. 9 12 bor 1500 ml eszméletlen 19 39,4 116 14 1 gondatlanság 26. K. I. cf 8 den. szesz 200 ml eszméletlen 16 36,8 104 2,5 6 gondatlanság 27. K. J. dr 6 pálinka 100 ml eszméletlen 10 37,2 124 2 2 gondatlanság 28. K.G. cf 11 bor ismeretlen bágyadt — 36,7 96 4 2 gondatlanság 29. Sz. Z. cr 3,5 bor 300 ml eszméletlen 14 38,2 120 3,5 3 gondatlanság 30. B. I. d' 12 bor ismeretlen dühöngő — 36,8 132 3 2 gondatlanság 31. N. G. d 4 pálinka 100 ml eszméletlen 24 38,9 160 11 7 gondatlanság 32. Sz. I. d 12 bor 600 ml bágyadt — 36,6 88 7 6 gondatlanság 33. Ny. S. cf 12 pálinka 300 ml dühöngő — 36,6 102 3 2 . gondatlanság 34. K. A. d 4 pálinka 100 ml eszméletlen 48 36,0 124 4 26 gondatlanság 35. B. I. d 5 pálinka 30 ml eszméletlen 6 38,6 132 2 4 gondatlanság bor 200 ml y ban az esetekben, ahol a véralkohol-koncentráció a 3,5%°-et eléri, a mérgezés halálos kimenetelű. Gerlóczy szerint gyermekeknél a halálos adag pon­tosan nem is határozható meg, mert a legkisebb mennyiség is (pl. fél kávéskanálnyi pálinka) halá­los kimenetelű mérgezést idézhet elő. Az irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy az érzékenység annál kifejezettebb, minél fiatalabb a gyermek (Deutsch, Elbel, Fazekas, Ogier és Kohn Abrest). Halálos kimenetelű mérgezések alacsonyabb véralkoholkoncentráció esetén is előfordulnak, ha az alkoholfelvétel és a bekövetkező halál között hosszabb idő telik el, vagy ha egyéb betegség (pl. szívizomkárosodás) is fennáll, továbbá, ha a mér­gezés folyamán egyéb szövődmény (pl. hányadék­lázatban feltüntettük a mérgezettek nemét, korát, a fogyasztott alkohol minőségét és mennyiségét, a tudatállapotot, az eszméletvesztés időtartamát, a testhőmérséklet és pulzus viselkedését, a méreg­felvételtől a klinikai felvételig eltelt időt és az ápo­lási napok számát, végül a mérgezés körülményeit. A mérgezettek közül 23 fiú és 12 leány; a leg­fiatalabb 2 éves, a legidősebb 12 éves. A fogyasztott szeszesital minőségét illetően leggyakoribb volt a tömény italokkal (rum, pálin­ka) történt mérgezés. Ezek száma tizenhét. 13 eset­ben bor, 3 esetben denaturált szesz, egy esetben pedig tömény alkohollal történt a mérgezés. Egy esetben a fogyasztott ital minőségét nem tudtuk megállapítani.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents